Sisi – netværk for anbragte børn

Grønlandske børn, som er blevet anbragt i ikke-grønlandske familier, styrkes af vores netværk 'Sisi'.

Kort fortalt:

‘Sisi’ er et tilbud for anbragte børn i Region Midt- og Nordjylland. Sisi er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune. 

Ca. 15 grønlandske børn og unge i alderen 8 – 16 år deltager i et forløb, hvor de samles syv gange om året. Her  arbejder vi med at give det enkelte barn en oplevelse af tryghed og samhørighed – og en mulighed for at holde fast i sin grønlandske baggrund. I ‘Sisi’ kan børnene snakke om og dele de ting, der er svære, når man er grønlandsk og anbragt i en dansk familie.

 

Hvem kan være med?

Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt uden for hjemmet af en kommune i Region Nord eller Midtjylland

 

Hvor kører projektet?

Projektet har base i Aalborg, men børn fra kommuner i Region Nord- og Midtjylland kan sagtens være med.

 

Projektets historie:

‘Sisi’ er opstået i et samarbejde med Aalborg kommune, der over en årrække kunne konstaterer, at anbringelser af grønlandske børn ofte ikke var særligt vellykkede. Samtidig vidste både kommune og Foreningen Grønlandske Børn, at der er en overrepræsentation af anbragte grønlandske børn i Danmark, hvis man sammenligner med etnisk danske børn. Sisis fornemmeste opgave er på den baggrund at bidrage til, at anbringelser af grønlandske børn i Danmark kommer til at lykkes i langt højere grad.

 

Eksempler på aktiviteter:

‘Sisi’ afholder seks weekendkolonier om året og en uges sommerlejr. På turene deltager børnene i forskellige aktiviteter, arbejder med grønlandsk identitet og det at være anbragt. På kolonierne og sommerlejren er der også plads til en hel masse socialt samvær, hvor det bare handler om at være sammen og have det sjovt.

 

Hvad får man ud af at være med?

Børnene, der er med, får dannet nogle rigtig stærke venskaber med andre børn, der er i samme situation. Børnene får også mulighed for at tale om de ting, der kan være rigtig svære, når man er anbragt uden for sit eget hjem, og i en fremmed kultur.

Børnene får også adgang til nogle stabile voksne, der kender til både den grønlandske kultur og det at være anbragt. Blandt de voksne er også nogle unge frivillige (fra vores projekt Siammartoq. De unge har selv har grønlandsk baggrund og har typisk også selv oplevet at være anbragt).

 

Hvad siger projektlederen?

“At projekt Sisi har unge frivillige med, der selv har en baggrund, der ligner børnenes, giver børnene en helt unik mulighed for at spejle sig i nogle voksne, der har klaret sig godt. Tilbagemeldingerne fra både børn, plejeforældre og kommunen er meget positive. Alle oplever, at ‘Sisi’ giver børnene noget, som de ikke kan få andre steder”, siger projektleder Jeppe Bülow Sørensen.

 

Hvem støtter projektet?

Sisi er finansieret af kommuner, der bevilger det enkelte barn deltagelse, samt Trygfonden.

 

Hvis du vil vide mere?

Kontakt projektleder Jeppe Bülow Sørensen, jbs@fgb.dk – eller projektmedarbejder Torben Toft Nielsen, ttn@fgb.dk