Siammartoq – et uddannelsesforløb for unge

Siammartoq er for grønlandske unge i Danmark. I løbet af det halvanden år lange forløb ruster de unge sig til at blive frivillige og en del af lokale fællesskaber, dér hvor de bor. De unge får samtidig færdigheder og viden undervejs, som de bruger i andre områder af deres liv.

SIAMMARTOQ STARTER OP IGEN TIL SOMMER
Vil du med i fællesskabet?

Er du mellem 18 og 25 år?

Har du lyst til deltage på en uddannelse, der strækker sig over otte weekender fordelt på 18 måneder?

Vil du have en masse viden om fællesskaber, konfliktmægling, livshistorie, kommunikation, kultur og fordomme?

Har du lyst til at arbejde med egen livshistorie?

Vil du være med på weekender hvor vi laver mad over bål og masser af sjove aktiviteter fx klatretur i skoven?

I Siammartoq bliver du en del af et fællesskab med andre grønlandske unge og du vil have mulighed for at komme i praktik og blive en del af lokale fællesskaber, dér hvor du bor.

Send en mail til Torben Toft ttn@fgb.dk eller ring 5146 0339 eller Helle Skriver hsa@fgb.dk eller tlf. 5164 7002

Kort fortalt:

Uddannelsesforløbet Siammartoq tager halvandet år at gennemføre. Målet er, at unge mellem 18-25 år gennem uddannelsesforløbet, bliver klar til at være frivillig i projekter for børn og bliver integreret i lokale fællesskaber, dér hvor de bor. Samtidig er Siammartoq en udviklingsmulighed for den unge selv. De unge undervises blandt andet i fællesskaber, konfliktmægling, livshistorie, kommunikation, kultur og fordomme.

Hvem støtter projektet?

Siammartoq er støttet af Velux Fonden. Der er indgået samarbejde med Esbjerg, Aalborg og Aarhus kommune, som bidrager med tid og viden.

Fra 2021 støttes et udviklingsspor af projektet ydermere af Socialstyrelsen, under puljen “Flere med i lokale fællesskaber”.

Hvis du vil vide mere?

Kontakt projektleder Nathasja Preus på nlp@fgb.dk