Siammartoq – et uddannelsesforløb for unge

Siammartoq er en frivilliguddannelse rettet mod unge grønlændere i Danmark. I løbet af det halvanden år lange forløb ruster de unge sig til at blive frivillige eller mentorer for andre grønlandske børn - eller blive frivillige i helt andre organisationer. De unge får samtidig færdigheder og viden undervejs, som de bruger i andre områder af deres liv.

Kort fortalt:

Vores uddannelsesforløb Siammartoq er rettet mod sårbare unge grønlændere i Danmark; forløbet tager halvandet år at gennemføre. Målet er, at den unge gennem uddannelsesforløbet Siammartoq, bliver klar til at være frivillig i projekter for børn. Samtidig er Siammartoq en udviklingsmulighed for den unge selv.

 

Hvem kan være med?

Målgruppen er grønlandske unge mellem 18 og 25 år, som er bosat i Danmark. Oftest unge, som er i eller har været i en sårbar position. Foreningen Grønlandske Børn står for udvælgelsen af de 15 unge, som pt. uddannelsesforløb tilbydes uddannelsen.

 

Hvor kører projektet?

Siammartoq samler unge fra hele Danmark. Men uddannelsesforløbet har indgået samarbejdsaftaler med Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommune, som har mulighed for at foreslå unge deltagere til Siammartoq. De tre kommuner er også alle med i projektets følgegruppe.

 

Projektets historie:

Ordet Siammartoq betyder ‘det, der breder sig’ – hvilket netop er essensen af projektet. Det viste sig nemlig, at nogle af de unge grønlændere, der tidligere havde deltaget i ‘Et Godt liv i Danmark’ i Foreningen Grønlandske Børn, stod med et ønske om at ‘give noget tilbage’. Foreningen Grønlandske Børn etablerede derfor i august 2013 en mentoruddannelse for unge grønlændere, der havde været med i ‘Et Godt Liv i Danmark’. Med afsæt i erfaringerne fra de første forløb er uddannelsen videreudviklet til en frivilliguddannelse målrettet sårbare unge grønlændere i det hele taget. I august 2017 kunne vi så byde første hold velkommen på det første Siammartoq-forløb.

 

Eksempler på aktiviteter:

Siammartoq består af to dele:

Uddannelsesweekender: 2-3 gange per halvår mødes de unge med  projektets to undervisere. Her er faglige oplæg, gruppeøvelser og træning i praktiske færdigheder, fx hvordan man igangsætter og styrer en aktivitet med en gruppe sprællevende børn. Der skabes også tid til den enkelte unge og rum til sparring og udvikling.

Praktikaktiviteter: Her er deltagerne i praktik i andre af Foreningen Grønlandske Børns tilbud og er fx med på weekendkolonier, som andre af vores indsatser afholder. Vi sørger altid for at matche den enkelte unge med gode praktiksteder og -aktiviteter.

 

Hvad siger projektlederen?

“I Siammartoq ser vi unge, som oftest selv har befundet sig i en sårbar position med behov for støtte, være dem, der giver.  De unge bliver en ressource og en styrke for andre. Det er derfor projektet er så spændende; hvad betyder positionsskiftet for de unge, deres selvforståelse og for, hvordan de går til de udfordringer verden i øvrigt giver dem? Samtidig går vi i Siammartoq væk fra én-til-én-pædagogik og over til at arbejde med gruppen, og det kan vi se er en stor styrke”, siger projektleder Nathasja Preus.

 

Hvem støtter projektet?

Siammartoq er støttet af Velux Fonden. Der er indgået samarbejde med Esbjerg, Aalborg og Aarhus kommune, som bidrager med tid og viden.

Fra 2021 støttes et udviklingsspor af projektet ydermere af Socialstyrelsen, under puljen “Flere med i lokale fællesskaber”.

 

Hvis du vil vide mere?

Kontakt projektleder Nathasja Preus på nlp@fgb.dk