Publikationer

Årsager til grønlandske efterskoleelevers frafald (dansk)

Læs rapporten om grønlandske efterskoleelevers frafald

Hent rapporten på dansk her

Årsager til grønlandske efterskoleelevers frafald (grønlandsk)

Læs rapporten om grønlandske efterskoleelevers frafald

Hent rapporten på grønlandsk her
Foto: Søren K. Kløft

Evaluering af Allu - et tilbud til grønlandske efterskoleelever

Hvad betyder det egentligt for de unge efterskoleelever at have et åndehul i en travl og ofte meget dansk efterskolehverdag? Det fortæller evalueringen af projektet "Allu" mere om her

Hent evalueringen her

Projekt Sisi - En Følgeevaluering

Rapport om vores projekt Sisi, et tilbud for grønlandske unge anbragt i danske plejefamilier. Rapporten beskriver effekten for de cirka 15 unge, som mødes gennem seks weekender og en sommerlejr.

Hent følgeevalueringen her

Børns Stemmer - Fagmagasin om børneinddragelse i socialsager

Læs mere om hvordan børnebisidning fungerer, gode råd til børnesamtalen og bliv klog på generthed. Hvis du vil have magasinet på tryk kan du købe det ved at skrive til fgb@fgb.dk

Hent magasinet på dansk her

Meqqat Nipaat - Fagmagasin om børneinddragelse i socialsager

Læs mere om, hvordan børnebisidning fungerer, få gode råd til børnesamtalen og bliv klog på generthed. Hvis du vil have magasinet på tryk, kan du købe det ved at skrive til fgb@fgb.dk

Hent magasinet på grønlandsk her
Arkivfoto

Slutevalueringen af Allu 2017

Allu er et tilbud til grønlandske efterskoleelever i Danmark. Allu danner netværk blandt elever langt væk hjemmefra. Projektet er med til at mindske frafaldet og hjemrejser, inden efterskoleforløbet er afsluttet. Læs slutevalueringen.

Hent evalueringen her

Evaluering af Anaanat 2017

Foreningen Grønlandske Børn har siden 2014 gennemført projekt Anaanat for sårbare grønlandske mødre og familier i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København. Læs bl.a. mere om, hvordan mødrene i Anaanat danner uvurderlige netværk ...

Hent evalueringen her

Evalueringen af Forældreindsatsen i ”Et Bedre Liv i Danmark”

Siden 2013 har Foreningen Grønlandske Børn tilbudt udsatte grønlandske børn og familier i København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg at deltage i projektet ”Et Bedre Liv i Danmark”. Her kan du læse mere om erfaringerne fra det arbejde. Projektet er finansieret via en varig Satspuljebevilling.

Hent evalueringen her
Arkivfoto: Nicola Abraham

Nye Døre Åbnes - Evaluering af uddannelsesrækken ”Børn og omsorgssvigt”

Foreningen Grønlandske Børn gennemførte i 2012 uddannelsen ”Børn og omsorgssvigt ” i Uummannaq, Kangaatsiaq og Upernavik i
Nordgrønland. I denne rapport dokumenteres uddannelsesrækkens faglige resultater med en evaluering foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent rapporten her

Evaluering af "Et Godt Liv i Danmark"

Læs evalueringen af projektet "Et Godt Liv i Danmark" - som er forløberen for vores indsats "Et Bedre Liv i Danmark".

Hent rapporten her

Evaluering af Forlængelsen af "Et Godt Liv i Danmark"

Læs evalueringen af vores forlængelse af projektet 'Et Godt Liv i Danmark'.

Hent rapporten her