Najorti – fordi børns egne stemmer skal høres

Najorti-ordningen sikrer børn i Grønland en børnebisidder i mødet med myndighederne. På den måde får barnet eller den unge følgeskab af en voksen, når en socialsag afgøres.

Skal du på Najorti-kursus? Så se mere her.

 

Kort fortalt:

Når vi hører børnene selv – og sikrer, at de forstår, hvad der siges – så får fx en anbringelse uden for hjemmet et bedre resultat. Derfor har vi sammen med den grønlandske børnerettighedsorganisation MIO etableret børnebisidderkorpset Najorti. Børns inddragelse i egne sager er ikke blot et lovkrav eller én af barnets rettigheder, men også en konkret måde at skabe en markant og positiv forskel for et barn og en ung.

Hvem kan være med?

Børn og unge der bor i Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Tasiilaq, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut, og har en socialsag i kommunen. Børnebisidderordningen skal først og fremmest hjælpe de børn, som i allerhøjeste grad har brug for støtte her og nu. Børn og unge kan kontakte FGB om najorti til tlf: 290028. 

Hvor kører projektet?

Børnebisidderkorpset Najorti arbejder i Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Tasiilaq, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.

Najorti skal i løbet af 2019 & 2020 udbredes til resten af landet.

Projektets historie:

I Grønland er ca. 700 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Mange af børnene kender ikke deres rettigheder, de kender ikke deres handleplan, de forstår ikke, hvorfor de er fjernet fra hjemmet, og de er aldrig blevet inddraget i deres sagsforløb – heller ikke når der er taget beslutninger med alvorlige konsekvenser for deres liv. På den baggrund besluttede Foreningen Grønlandske Børn og den grønlandske børnerettighedsorganisation MIO i 2014 at arbejde for at udvikle og etablere en børnebisidderordning for børn og unge, kaldet Najorti. Siden 2015 har det været muligt at få en Najorti (børnebisidder) i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut og i 2018 udvidet til byerne Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Der har været afholdt konference for fagpersoner og udgivet et fagmagasin om inddragelse af børn i socialsager og der er afholdt kurser bl.a. i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq (Hvor bl.a. Nuuk ligger) om børneinddragelse og børnesamtaler.

Eksempler på aktiviteter:

En bisidder kan hjælpe barnet og den unge med at ”sætte gang i sagen”. En bisidder kan hjælpe med, at barnets perspektiv kommer i spil i sagsbehandlingen. Konkret deltager bisidderen i møder med kommunen, og støtter barnet til at udtrykke dets mening – og vi oplever børn, som ellers beskrives som fortabte, live op og stille krav til de voksne omkring dem. Børn, der oplever, at de har brug for hjælp i mødet med kommunen, kan henvende sig til tlf 290028, og sammen med FGB´s koordinator afklare om en Najorti vil være den rette støtte. Børn kan desuden tage kontakt til rådgivningslinjen Tusaannga, Tusaannga er Grønlands nye samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne, via telefon og sms tlfnr 801180 – SMS 1899.

 

 

Hvad får man ud af at være med?

Formålet med bisidderordningen er at sikre, at de allermest udsatte børn i Grønland bliver inddraget og hørt. På den måde er de med, når der skal tages beslutning om, hvad der skal ske i deres liv, fx om de skal anbringes uden for deres hjem. Formålet er også at skubbe på de sager, hvor sagsbehandlingen er gået i stå, og børnene ikke får den støtte de, ikke bare har voldsomt brug for, men også ret til. Vores erfaring fra den første udviklingsperiode er, at en Najorti kan give en afgørende støtte til de mest udsatte børn. Vores erfaring er også, at der er lang vej igen, før børn er sikre på at blive inddraget på en ordentlig og tilfredsstillende måde i sagsbehandlingen.

 

Hvad siger projektlederen?

“Vi kan se, at bisidning af børn er en effektiv metode til at sætte skub i børnesager, som er gået i stå og til at sikre, at børn får et positivt udbytte fx af en anbringelse uden for hjemmet. Vi ved samtidig, at selvom vi har tilbudt børnebisidning i flere år i tre af Grønlands byer og nu udvidet med 3 byer, er der stadig lang vej igen før børn bliver inddraget på en ordentlig og tilfredsstillende måde i den kommunale sagsbehandling. Derfor er målet med projektet at videreudvikle, udbrede og forankre børnebisidderordningen, så den kommer flere børn og unge i Grønland til gode”, siger sekretariatsleder Julie Lynge.

 

Hvem støtter projektet?

Najorti støttes af både Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, samt Nunafonden og Foreningen Østifterne.

 

Samarbejdspartner:

MIO, Børns Vilkår, Qeqqata Kommunea, Kujalleq Kommune og Grønlands Socialstyrelse. 

 

Hvis du vil vide mere?

Kontakt Foreningen Grønlandske Børns sekretariat i Nuuk og vores sekretariatsleder Julie Lynge, jl@fgb.dk /najorti@najorti.gl eller tlf +299 290028. Læs også vores magasin ‘Børns stemmer’, udgivet på både grønlandsk og dansk.