Najorti – fordi børns egne stemmer skal høres

Najorti sikrer børn i Grønland en børnebisidder i mødet med myndighederne. På den måde får barnet eller den unge følgeskab af en voksen, når en socialsag afgøres.

En najorti er en bisidder, der har til opgave at sikre at barnets stemme og barnets perspektiv inddrages, når barnet bliver en del af en socialsag i kommunen. Børns inddragelse i egne sager er ikke blot et lovkrav og én af barnets rettigheder, men også en konkret måde at skabe en markant og positiv forskel for et barn og en ung

I Grønland er ca. 700 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Mange af børnene kender ikke deres rettigheder, de kender ikke deres handleplan, de forstår ikke, hvorfor de er fjernet fra hjemmet, og de er aldrig blevet inddraget i deres sagsforløb – heller ikke når der er taget beslutninger med alvorlige konsekvenser for deres liv.

Najorti er en bisidderordning, der sikrer disse børns rettigheder.

Grønlandske Børn udbyder Najorti i Aasiaat, Narsaq, Nanortalik, Nuuk, Tasiilaq, Maniitsoq, Kangaatsiaq, Sisimiut, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Qaqortoq og Qasigiannguit.

Najorti støttes af Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, samt Nunafonden, TELE Greenland og Foreningen Østifterne.

Samarbejdspartnere:
MIO, Børns Vilkår, Avannaata Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Socialstyrelsen i Grønland.

Er du barn eller ung og er interesseret i at snakke med en najorti?
Børn og unge kan kontakte Grønlandske Børn om Najorti på telefon: 290028. Det er gratis at ringe.

Skal du på Najorti-kursus? Så se mere her.

Vil du vide mere?
Kontakt Grønlandske Børns sekretariat i Nuuk og vores sekretariatsleder Julie Lynge, jl@fgb.dk /najorti@najorti.gl eller tlf +299 311011. Læs også vores magasin ‘Børns stemmer’, udgivet på både grønlandsk og dansk.