Vision og mission

Vision:

Alle grønlandske børn og unge i Grønland og Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for en positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.

 

Mission:

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

 

Værdier:

Vi er..

… anerkendende og i dialog

  • Vi ser børn og unge som kompetente og inddrager deres stemme.
  • Vi værdsætter forskellighed og ser mangfoldighed som en ressource.
  • Vi samarbejder med lokale aktører og arbejder med udgangspunkt i lokale forhold.

… kompetente og nytænkende

  • Vi er fleksible og udvikler nye måder til løsning af udfordringer i Grønland og i Danmark.
  • Vi er fagligt velfunderede ift. vores aktiviteter.
  • Vi er procesorienterede og dokumenterer resultaterne af vores aktiviteter.