Strategi 2020

Foreningen Grønlandske Børns strategiske mål frem til 2020 er 1) en tryg barndom 2) flere i uddannelse 3) at vi når flere børn og unge og 4) inddragelse af børn & unge.

Ad 1) En tryg barndom har været kernen gennem alle de næsten et hundrede år, Foreningen Grønlandske Børn har eksisteret. Men den opgave bliver vanskeligere i de her år, hvor stramninger rammer en del af de forældre, der deltager i vores indsatser. Med alvorlige konsekvenser for børnene til følge. For fattigdom har store konsekvenser, ved vi fra undersøgelser fra SFI. For eksempel mindsker fattigdom muligheden for at få en uddannelse.

Ad 2) Flere unge i uddannelse. Vi har gennem efterhånden mange år arbejdet på at styrke unges lyst til at gå i gang med en uddannelse og holde fast til uddannelsen er i hus. Det arbejder fortsætter og styrker vi, for uddannelse er ganske enkelt det mest effektive enkeltværktøj til at opnå forandring.

Ad 3) Foreningen Grønlandske Børns indsatser skal nå flere grønlandske børn og unge. Ikke fordi at det er et mål i sig selv, at vi som organisation breder os. Men fordi det er vigtigt, at flere grønlandske børn får det bedre! Så vi arbejder systematisk med at udvide vores kapacitet, fx ved, at vi ændrer vores konkrete indsatser, så flere børn og familier kan være med. I andre tilfælde vælger vi at indgå i relevante samarbejder, fx med udvalgte kommuner i både Danmark og Grønland. Endelig lægger vi i de her år mere af projektledelsen ud, væk fra København, til Aalborg og Nuuk fx; det gør os mere effektive lokalt.

Ad 4)  Inddragelse af børn og unge. At lytte til grønlandske børn og unges egne erfaringer har vi naturligvis gjort gennem lang tid. Men i dag sætter vi systematisk fokus på inddragelse af børn og unge, hver gang vi formulerer planerne for vores projekter og indsatser. I vores indsats Najorti i Grønland, som giver børn en uafhængig bisidder med i mødet med myndighederne, er hele omdrejningspunktet for arbejdet simpelthen at sikre, at børn og unges egen stemme bliver hørt.

Læs hele strategien: Strategi_2020