28.02.19

Vil du være bisidder for et barn?

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge i Grønland? Vi søger bisiddere til Najortikorpset i alle byer i Grønland.

Najorti er Foreningen Grønlandske Børns professionelle børnebisidderkorps. Najorti har til opgave at sikre, at grønlandske børn og unge inddrages i egne socialsager.

Najorti er et korps af voksne, professionelle, som får løn for at:

 • Tale barnets sag, og ikke give udtryk for egne eller andre voksnes holdninger
 • Støtte barnet ved møder med kommunen både ved forberedelse og deltagelse
 • Hjælpe barnet med at forstå akter og evt. få klageadgang
 • Hjælpe barnet til at forstå sine rettigheder
 • Sikre at der er, eller at der sættes, gang i sagsforløbet
 • Anerkende barnet og barnets meninger
 • Støtte barnet i at nuancere sine ønsker og behov

For at blive Najorti skal du:

 • Beherske både grønlandsk og dansk på kommunikationsniveau samt generelt gode formulerings- og formidlingsevner
 • Have vilje til at gøre en forskel for børn og unge i svære situationer
 • Have mod på at tale med børn og unge i svære situationer
 • Have lyst til at lære nyt fagstof at kende og være med til at udvikle den bedste praksis på området

Der er ingen officielle uddannelseskrav. Det vil være en oplagt stilling for pædagoger, lærere og andre med erfaring eller uddannelse inden for det børnefaglige eller juridiske område.

Sammen med andre nye bisiddere modtager du undervisning og bliver trænet i Najorti opgaver og bisidderkompetencer. Der er ikke tale om et fuldtidsjob og du skal kunne opnå en hvis fleksibilitet i din nuværende ansættelse for at kunne fungere som Najorti. Hvis du gennemfører uddannelsen, kan du udpeges af kommunalbestyrelsen til at varetage borgerligt ombud.

Straffe- og børneattest
Stillingen er omfattet af loven om pligt til at indhente straffe- og børneattest.  Tiltrædelsestidspunktet kan aftales, når Foreningen Grønlandske Børn har modtaget børneattest fra Rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Er du interesseret men i tvivl om, hvorvidt du kan eller vil være med? Kontakt sekretariatsleder Nike Berthelsen, nb@fgb.dk eller 534370

Læs mere på www.fgb.dk/najorti eller www.najorti.gl

Ansøgning mærket med Najorti, samt oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, m.v., sendes til najorti@najorti.gl

Ansøgningsfrist: 15. april 2019.