25.08.20

”Vi tager imod den fremstrakte hånd”

En dansk-grønlandsk arbejdsgruppe har siden oktober 2019 arbejdet på en række anbefalinger til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Nu har Naalakkersuisut og den danske regering offentliggjort en rapport med 16 anbefalinger, som tilsammen skal bidrage til en større trivsel og en sundere udvikling for udsatte børn og unge i Grønland.

“Selvfølgelig kan man være bekymret for, om man kan gå fra de gode intentioner til en implementering, der rent faktisk gør en markant forskel”, siger sekretariatsleder i Grønlandske Børn i Nuuk. Julie Lynge hæfter sig dog ved den fokus, der er på at styrke civilsamfundet og derved også de børneorganisationer, der arbejder med inddragelse af lokalbefolkninger og ressourcepersoner tæt på børnene helt lokalt.

En fremstrakt hånd
”I udspillet fra Naalakkersuisut ligger der en fremstrakt hånd til os som børneorganisationer, en opfordring til mere samarbejde og brobygning mellem det civilsamfund, som vi som børneorganisation er en del af og det kommunale system, som har en forpligtelse til at sikre, at alle børn får den hjælp de har brug for”, siger Julie Lynge og slår samtidigt fast:

Vi skal tilpasse os kommunens arbejdsgange
Den fremstrakte hånd tager vi i Grønlandske Børn imod. Vi har i forvejen gode samarbejder med blandt andet Socialstyrelsen og kommunerne i forbindelse med vores børnebisidderordning Najorti. Det er et godt eksempel på, hvor meget det rykker, når vi ikke arbejder ved siden af hinanden som isolerede enheder men løfter i fællesskab. I Najorti er det ressourcepersoner helt lokalt, der uddanner sig som børnebisiddere, og som gør en konkret og meget afgørende forskel for de børn, der er allermest sårbare. Samtidigt betyder samarbejdet med kommunerne og Socialstyrelsen, at vi kan skabe et tilbud, der fungerer på tværs af kommunegrænser. Fælles sagsbehandlingsprocedurer i kommunerne betyder en styrket sagsbehandling, og vi skal som NGOér kunne tilpasse vores arbejdsgange, så de understøtter og letter sagsbehandlernes arbejde ude i kommunerne. Det har vi allerede ret godt fat i”, siger Julie, som mener, at netop de stærke formaliserede partnerskaber og samarbejder er vejen frem: ”Vi skal i fællesskab finde frem til de bedste løsninger. Det er på den måde, vi når bedst ud til børnene”.

Hent rapporten her