25.08.20

Styrket indsats på vej

Naalakkersuisut og den danske regering har offentliggjort en rapport med 16 anbefalinger, som tilsammen skal bidrage til en større trivsel og en sundere udvikling for udsatte børn og unge i Grønland. "Det er et vigtigt og et godt udspil", siger Grønlandske Børns sekretariatsleder i Nuuk, Julie Lynge, som mener, at rapportens fokus på samarbejder, lover godt for fremtiden.

”Vi skal løse opgaverne sammen, det er sådan vi kommer længst”, siger Julie Lynge, der efter at have læst rapporten netop hæfter sig ved anbefalingerne, der vedrører samarbejder og brobygning mellem civilsamfund og børneorganisationer på den ene side og det kommunale system på den anden side. ”Jeg bliver særligt glad for den del af rapporten, for de bedste løsninger for børnene er der, hvor de frivillige sociale organisationer arbejder i partnerskaber med det offentlige. Vi kan simpelt brede indsatserne ud og drage maksimalt udbytte af de kompetencer, vi som børneorganisationer har”, siger Julie Lynge, der siger ja tak til opfordringen til flere samarbejder:

Ja tak til fælles løsninger

”Vi vil meget gerne indgå i fælles indsatser. Vi har i forvejen gode samarbejder med blandt andet Socialstyrelsen og kommunerne i forbindelse med vores børnebisidderordning Najorti. Det er et godt eksempel på, hvor meget det rykker, når vi ikke arbejder ved siden af hinanden som isolerede enheder men løfter i fællesskab. I Najorti er det ressourcepersoner helt lokalt, der uddanner sig som børnebisiddere, og som gør en konkret og meget afgørende forskel for de børn, der er allermest sårbare. Samtidigt betyder samarbejdet med kommunerne og Socialstyrelsen, at vi kan skabe et tilbud, der fungerer på tværs af kommunegrænser. Fælles sagsbehandlingsprocedurer i kommunerne betyder en styrket sagsbehandling, og vi skal som NGOér kunne tilpasse vores arbejdsgange, så de understøtter og letter sagsbehandlernes arbejde ude i kommunerne. Det har vi allerede ret godt fat i”, siger Julie Lynge, som glæder sig til flere samarbejder: ”I Grønlandske Børn er vi klar til at indgå i flere og styrkede fælles fremtidige løsninger for børnene”.

Fakta om anbefalingerne

En dansk-grønlandsk arbejdsgruppe har siden oktober 2019 arbejdet på en række anbefalinger til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Den 21. august 2020 udkom rapporten med 16 anbefalinger til blandt andet tidlig indsats og forebyggelse, styrket kommunal sagsbehandling, flere tilbud til udsatte børn og unge og styrket retssikkerhed for børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb. Indsatsen for udsatte børn og unge sættes i værk fra 1. september 2020 og løber foreløbigt i fire år. Den danske regering har afsat 80 millioner kroner til indsatsen. Hertil kommer det grønlandske bidrag til medfinansiering.

Hent rapporten her