12.12.19

Film viser vejen for det gode forældreskab

Foreningen Grønlandske Børn har været på tour i alle byer i Grønland med film om omsorgssvigt og forældreskab. Filmene bliver blandt andet brugt til at undervise kommende forældre.

”Ikioqatigiitta” (”Skal vi hjælpes ad?”) og ”Takusinnaaviuk” (”Kan du se det?”). Det er titlerne på to film, som handler om omsorgssvigt og det gode forældreskab. Begge film er produceret som redskaber til fagpersonale, der møder børn og familier.

Filmene styrker sårbare familier

Projektleder Gunver Justesen fortæller: ”Formålet med filmene og vores rejse rundt i Grønland med vores film har været at klæde fagpersoner på til at spotte omsorgssvigt hos børn, og også at styrke sårbare forældre i deres rolle som forældre. Filmen er rettet mod pædagoger, skolelærere, sundhedsplejersker, jordemødre, familieterapeuter, psykologer, sagsbehandlere og andre, der møder børn og forældre i deres arbejde. Til filmene hører arbejdshæfter, som kan bruges i arbejdet med filmene, og så afholder vi workshops, hvor der er fokus på, hvordan man spotter omsorgssvigt, og hvordan det tværprofessionelle samarbejde styrkes”, fortæller Gunver Justesen.

“Vi afholder workshops og klæder fagfolk på til at anvende filmene. Det er psykologer, pædagoger, ansatte på familiecentre og andre fagfolk, der, i deres arbejde med filmene, sørger for at filmene får liv og gør en forskel”, siger projektleder Gunver Justesen.

Naja Lund Kielsen er leder af familiecentret i Qaqortoq, her møder hun forældre, der kan have forskellige udfordringer med deres børn og som i kraft af deres egen opvækst har dårlige eller ingen erfaringer med at skabe gode familiemønstre. Her er filmen ”Ikioqatigiitta?” et godt redskab. Naja fortæller: ”Filmen illustrerer rigtig godt de almindelige udfordringer, man som forældre møder. På familiecenteret i Qaqortoq oplever vi, at der er et tabu omkring alle mulige forskellige problemstillinger, og det er svært for mange forældre at henvende sig og bede om hjælp. Når vi viser dem ”Ikioqatigiitta?”, er det ofte en øjenåbner, at der er andre, der har de samme udfordringer, som de selv har, og det er en god måde at snakke om, hvad man selv kan gøre og hvor man kan søge hjælp”.

Naja Lund Kielsen er leder af familiecentret i Qaqortoq. “Filmene er med til at nedbryde de tabuer, der handler om at snakke højt om de udfordringer og problemer , man har i sit liv og bede om hjælp”.

Vordende forældre ønsker at bryde negativ social arv

”Vi afholder forældrekurser både i Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq. Her har vi blandt andet fokus på tidlig indsats. Det betyder, at vi underviser vordende forældre. De kan have forskellige udfordringer i deres liv med eksempelvis misbrug eller medafhængighed. Mange har selv været svigtet som børn og har et ønske om at bryde en negativ social arv, nu hvor de selv skal være mødre eller fædre. Filmene giver en god ramme til at tale om de her ting og styrke kommende forældre til at tage forældrerollen til sig og skabe de bedst mulige betingelser for deres børn”, fortæller Naja Lund Kielsen.

Film vist i hele Grønland

Filmene har nu været vist i alle byer i Grønland og ifølge projektleder Gunver Justesen er der gode tilbagemeldinger fra fagpersonale, der arbejder med udsatte familier.

”Filmene blev til på baggrund af forespørgsler, vi fik. Der manglede simpelthen noget nyere, grønlandsksproget materiale, og vi oplever da også, at filmene bliver taget godt imod, når vi kommer rundt”, fortæller Gunver Justesen og fortsætter: ”Filmene kan noget helt særligt på den måde, at de har et liv, når vi tager hjem igen. De workshops vi holder klæder fagfolk på til at anvende filmene, men arbejdet med filmene fortsætter. Det er her, at filmene for alvor gør en forskel”.

Filmene ”Ikioqatigiitta” (”Skal vi hjælpes ad?”) og ”Takusinnaaviuk” (”Kan du se det?”) er grønlandssprogede og kan rekvireres ved at sende en mail til projektleder Gunver Justesen på mail: gj@fgb.dk

Du kan også se dem her:

https://fgb.dk/film/takusinnaaviuk-kan-du-se-det/

https://fgb.dk/film/ikioqatigiittaskal-vi-hjaelpes-ad/