12.12.19

Stærke samarbejder skaber gode indsatser for børn

Konference i Nuuk sætter fokus på børns rettigheder

”Det er sagt før, men det gør det ikke mindre rigtigt; Vi udretter mere for børnene, når vi arbejder sammen”. Erhvervsliv, NGOér, civilsamfund og politikere bærer et fælles ansvar.” Ordene er sekretariatsleder Nike Berthelsens. Sammen med generalsekretær Puk Draiby deltog han i NAKUUSAs og UNICEFS konference om børnerettigheder og FN´s verdensmål.

Børnekonventionen fyldte 30 år den 20. november, og i den anledning har NAKUUSA og UNICEF netop været værter ved en stor konference om FN´s Børnekonvention og FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Grønlandsk erhvervsliv, politikere, repræsentanter fra kommuner og selvstyre og børneorganisationer var i to dage samlet i kulturhuset i Nuuk, Katuaq. Debatter og workshops kredsede om, hvordan børns rettigheder sikres bedst i Grønland.

Vi må ikke arbejde i hver vores hjørne

Som en del af Børne- og ungealliancen (sammenslutning af børneorganisationer i Grønland) deltog Foreningen Grønlandske Børn i en paneldebat blandt andet med udgangspunkt i spørgsmålet:

Erhvervsliv, NGOér, civilsamfund og myndigheder; Hvad har vi brug for fra hinanden?

Nike Berthelsen forklarer: ”Der er en øget erkendelse af, at vi i Grønland skal være bedre til at samarbejde og vidensdele. Heldigvis, for det nytter ikke noget, at vi hver især arbejder i hver vores hjørne og med indsatser, hvor vi ikke deler vores erfaringer. Viljen til samarbejde er der, så skal vi bare finde nogle gode måder at arbejde på tværs af sektorer. Der er ingen tvivl om, at det er sådan, vi kommer længst”.

Puk Draiby og Nike Berthelsen er enige: “Vi skal fra snak til handling”.

Viljen er der

Ifølge Puk Draiby var konferencen også et synligt bevis på, at der er sket en bevægelse hen imod en større vilje til at samarbejde. ”Vi oplever det jo selv, blandt andet med vores samarbejder med de grønlandske kommuner om vores børnebisidderordning Najorti, men vi oplever det også lokalt i byerne, når vi eksempelvis holder vores sommercamps hvert år i forskellige byer i Grønland. Her kan det eksempelvis være den lokale fritidsleder, der sørger for, at vi kan være i den lokale sportshal og engagerer den lokale befolkning i forskellige aktiviteter, der er medvirkende til at børnene får en fantastisk sommer”. Der er ingen tvivl om, at der er meget fokus på at styrke samarbejde på tværs af sektorer, og mange debatter og workshops handlede om netop dette. Så er det selvfølgelig en fælles opgave at komme fra snak til handling”, siger Puk Draiby.

Ikke mere snak

Lige præcis den udfordring; Hvordan kommer vi fra snak om samarbejde til rent faktisk at sætte indsatser i gang, der beror på stærke alliancer NGOér, erhvervsliv og myndigheder imellem? Det var et af spørgsmålene, der blev debatteret i Børne- og ungealliancens workshop. Nike Berthelsen forklarer:

”Der er brug for, at vi bliver meget konkrete, derfor havde vi også et udspil til myndighederne. Vores klare opfordring til politikerne er, at der skal strammes op i et meget bureaukratisk system, hvor der er alt for mange mellemled og for mange embedsmænd, der i sidste ende står i vejen for, at hjælpen når barnet. Så viljen til samarbejde er ikke nok, man skal også turde kigge på dét, der står i vejen for de gode samarbejder til fordel for børnene”.

 

Konferencen om børns rettigheder blev afholdt i Katuaq, Nuuk den 27. november – 28. november 2019