25.06.20

Sprogcamp skal give grønlandske unge et godt afsæt i Danmark

Grønlands selvstyre har afsat midler til styrke grønlandske efterskoleelever i Danmark. En sprogcamp skal forbedre grønlandske unges danskkundskaber. ”Det danske sprog er et adgangskort til uddannelsesmuligheder, både i Danmark og i Grønland. Og så er sproget en vigtig faktor, når der skal skabes relationer til andre danske unge på efterskolen ”, siger Brita Toft Hyldgaard, undervisningsinspektør i Uddannelsesstyrelsen i Grønland.

Sprogcampen er blevet til i samarbejde mellem Uddannelsesstyrelsen, Grønlandske Børn og Galtrup Efterskole. På sprogcampen, som kommer til at foregå i efterårsferien, vil de unge blive undervist i det danske sprog. Men udover at de unge skal snakke en masse dansk, så vil der være fokus på kulturmødet. Brita Toft Hyldgaard fortæller: ”Mange ting er meget anderledes og overvældende, når man som grønlandsk ung kommer til en dansk efterskole, så det handler også om at bygge bro mellem Danmark og Grønland, så de unge forhåbentlig kan føle sig trygge i alt det nye, de oplever og skal lære”.

Vi skal skabe tryghed

Allu, som er Grønlandske Børns tilbud til grønlandske efterskoleelever i Danmark, har netop til formål at skabe tryghed og netværk for de grønlandske unge. Bjarke Flyvholm er projektleder for Allu. Han siger: ”I Allu arbejder vi for, at flere unge gennemfører deres efterskoleophold, og der ved vi, at det er essentielt at skabe tryghed og et åndehul for de unge. Der er så meget nyt og fremmed, de grønlandske unge skal forholde sig til. De er langt væk hjemmefra, og der er åbenlyse kulturforskelle. Dertil kommer sprogbarrieren, som er noget af det, der er særligt udfordrende for mange grønlandske elever, så vi glæder os over, at samarbejdet med Uddannelsesstyrelsen har gjort det muligt at give de grønlandske elever det tilbud”.

Færre unge søger til Danmark

Efterskoleåret 2019/2020 blev for grønlandske efterskoleelever i Danmark ikke helt som forventet. Corona sendte de grønlandske elever hjem før tid, og hundredevis af grønlandske unge fik ikke helt det år, de havde håbet på. Usikkerheden omkring Corona har også betydning for det kommende skoleår. Brita Toft Hyldgaard fortæller: ”Sidste år fik 273 elever bevilget tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i DK. I år har 161 elever indtil videre fået bevilget tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i DK. Det er er et tal, der ændrer sig løbende, men det er også et tal, der vidner om en vis usikkerhed og uvished om, hvordan det kommende år ser ud.

Projektleder i Allu, Bjarke Flyvholm siger: ”I Allu håber vi at få rigtigt mange tilmeldinger fra grønlandske unge. Udover sprogcamp har vi rigtigt mange gode og sjove ting på programmet, og vi vil gøre alt for at give de grønlandske unge, der kommer til Danmark en rigtig god oplevelse med deres efterskoleophold”.

Allu er åben for tilmelding. På linket her kan man tilmelde sig netværket, der gør det sjovere at gå på efterskole i Danmark.

Vil du være frivillig i Allu? Se mere her