22.06.21

Sammen om at nedbringe volden

Grønlandske Børn inviterede samarbejdspartnere til at deltage i udviklingen af et nyt undervisningsmateriale, der skal forebygge og nedbringe vold blandt unge. TASSA! Kommer materialet til at hedde. TASSA! betyder: Nu er det nok!

Lærere, skolekonsulenter, eksperter i voldsforebyggelse og repræsentanter fra Uddannelsesstyrelsen, Socialstyrelsen og Det Kriminalpræventive Råd PiSiu var samlet, da Grønlandske Børn afholdt workshop i Nuuk henover tre dage. Formålet med workshoppen var at skabe rammerne for udviklingen af TASSA!

”Det er vigtigt, at vi har et fælles fagligt fundament at stå på, og at vi får inddraget den viden, der er på området; hvordan motiverer vi bedst de unge? Hvilke platforme skal vi udvikle materialet til, og hvilke klassetrin, og hvad siger forskningen om forebyggelse af vold?, siger sekretariatsleder i Nuuk, Julie Lynge og fortsætter: ”Der er mange beslutninger, der skal tages, og det er vigtigt, at beslutningerne bliver taget på et solidt fagligt grundlag. Derfor er det også glædeligt, at vi kunne samle så mange af vores samarbejdspartnere i TASSA! og sammen sætte en retning for projektet.

Gruppevold er en foruroligende tendens

En af dem der deltog i workshoppen var Mette Abildgaard Jensen, praktikant i Grønlands Politis afdeling for Forebyggelse og Analyse, der varetager sekretariatsfunktion for PiSiu. ”I begge institutioner arbejder vi med voldsforebyggelse, og jeg kunne fx bidrage med en viden om det, vi oplever som en meget foruroligende tendens, nemlig gruppevold, sager hvor en gruppe unge overfalder en anden ung og efterfølgende poster det på de sociale medier, og det var også en af de ting vi som arbejdsgruppe tog beslutning om: Gruppevold kommer til at være i fokus, når TASSA! første gang rulles ud til hele Grønlands 7., 8. og 9. klasser.

Mette Abildgaard Jensen om workshoppen i Nuuk: ”Vi fik taget nogle vigtige beslutninger som sætter en god retning for TASSA!”

Mange er en fordel

At det er en styrke at nedsætte en så bred arbejdsgruppe og engagere både praktiske og politiske kræfter inden for undervisning og voldsforebyggelse er en stor fordel, mener Mette Abildgaard Jensen. ”TASSA! skal udbredes nationalt, så der er brug for, at flere aktører føler et ejerskab og kan arbejde for at TASSA! bliver en succes. Volden stiger mange steder i samfundet, og der er brug for at arbejde præventivt med de unge, så vi kan få vendt en bekymrende udvikling”, siger hun og fortsætter: ”Og det gør vi bedst, hvis vi er mange, der arbejder på samme sag”.

Arbejdsgruppen mødes næste gang i oktober 2021.

TASSA! forventes at ramme de grønlandske folkeskoler i januar 2022. Inden da bliver materialet testet på fem forskellige skoler i Grønland. TASSA! kommer til at rydde skemaet en hel uge om året for grønlandske folkeskoleelever på 7., 8. og 9. klassetrin. Her kommer eleverne udelukkende til at beskæftige sig med aktiviteter og opgaver der vedrører TASSA!