27.09.18

Organisationer kræver Rigsfællesskabet på skoleskemaet

Danskerne ved alt for lidt om Rigsfællesskabet. Det vil 10 organisationer lave om på. I samlet flok har de stillet et borgerforslag, der kræver Rigsfællesskabet ind i Folkeskolens pensum. Formålet er at forebygge fordomme og styrke sammenholdet på tværs af Nordatlanten.

”Er du grønlænderstiv?”, ”Dræber du hvaler for sjov?”, ”Bor du i en iglo?” – den slags kommentarer er ikke unormale, hvis man er grønlændere eller færing i Danmark.

Mange danskerne ved meget lidt om Rigsfællesskabet, selvom der både er storpolitik, fælles kulturhistorie og aktuelle agendaer på spil. Flere humanitære, grønlandske og færøske interesseorganisationer oplever, at der er akut mangler på oplysning, for uvidenheden har alvorlige konsekvenser, som bl.a. tæller stigmatiserende fordomme.

Generalsekretær, Foreningen Grønlandske Børn, Puk Draiby:
”I Foreningen Grønlandske Børn møder vi grønlandske børn og unge, der oplever helt urimelige fordomme. En grønlandsk ung der starter på efterskole, hvor læreren spørger: “Er det ikke sådan, at grønlændere drikker deres penge op, ligeså snart de får udbetalt løn?” – eller et barn i skolen, der møder kommentarer som: “Du er da for kvik til at være grønlænder”. Det kan få grønlandske børn og unge til at dukke sig og give dem en følelse af mindreværd. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Grønlandske børn og unge skal selvfølgelig mødes på en ligeværdig måde, og derfor skal vi gennem viden sørge for et mere nuanceret billede af Grønland og grønlændere.”

Nyt borgerforslag vil bekæmpe fordommene
For at komme uvidenheden til livs har Ungdommens Røde Kors, Operation Dagsværk og Foreningen Grønlandske Børn sammen med syv andre foreninger og organisationer taget initiativ til at indsende et borgerforslag om at sætte Rigsfællesskabet på skemaet i Folkeskolen. Målet er, at danske børn fra en hel ung alder skal lære om Rigsfælleskabet i fag som dansk, historie og samfundsfag.

Formand, Ungdommens Røde Kors, Troels Boldt Rømer:
“Alt for mange fra Rigsfællesskabet oplever diskrimination, når de kommer til Danmark. Diskriminationen kommer af fordomme – og fordomme fra uvidenhed. Vi håber derfor, at vi med borgerforslaget kan bane vejen for, at flere unge i Danmark lærer mere om Grønland og Færøerne – for vi tror på, at vi sammen kan skrive et nyt, bedre kapitel i Rigsfællesskabets historie.”

Borgerforslag kickstarter oplysningskampagne om Grønland
Elevbevægelsen Operation Dagsværks landsindsamling går i 2018 til Ungdommens Røde Kors’ (URK) og Grønlandsk Røde Kors’ (KRK) arbejde med unge i Grønland. Det er første gang nogensinde, at Operation Dagsværk samler ind til et land mod nord. Som optakt til selve dagsværkdagen, onsdag den 7. november, løber en landsdækkende oplysningskampagne af stablen på ungdomsuddannelserne. Kampagnen skal motivere eleverne til at arbejde på dagsværkdagen. Borgerforslaget er et led i Operation Dagsværks oplysningskampagne, men har også et langsigtet formål om at rodfæste en viden om og indsigt i Rigsfælleskabet hos de danske unge.

Sekretariatsfrivillig, Operation Dagsværk, Marie Nielsen:
“Vi unge på kryds og tværs af Danmark og Grønland kan starte en bølge af oplysning og bryde med den uvidenheden, der i dag påvirker vores relation. Vi har meget til fælles på godt og på ondt, men vi har til tider forskellige forudsætninger og muligheder for at løse de udfordringer, vi møder i vores liv. Med borgerforslaget og årets kampagne håber jeg på, at vi kan få sat fokus på det kæmpe store potentiale, der ligger i at lære hinanden bedre at kende. Det skylder vi hinanden og de fremtidige generationer!”

Om Borgerforslaget
Det moderne Rigsfællesskab skal være en obligatorisk del af den danske folkeskoles dannelsesgrundlag og inkluderes i Fælles Målene for dansk, historie, samfundsfag og natur/teknik. Folkeskolens elever skal have viden om og forståelse for relationen mellem de tre lande i rigsfællesskabet; Danmark, Grønland og Færøerne. Eleverne skal derudover have indsigt i Rigsfællesskabets etablering og historiske betydning for Danmark, samt kende til det moderne Rigsfællesskab fra et strukturelt, kulturelt og sprogligt perspektiv.

Læs mere og skriv under på borgerforslaget, her