16.11.12

Godt Liv i Danmark har skabt resultater

Resultater der skaber forandring

  • 92 % af børnene i vores 5-årige danske integrationsprojekt har fået et væsentligt bedre liv med gode venner, fritidsaktiviteter og tro på egne evner.
  • Samfundet sparer på sigt 8 mio. kr. for hvert barn, der har gennemgået vores projekt “Et Godt liv i Danmark”.
  • Projektet “Sapiik” i Grønland giver unge mod på uddannelse. 80 % af de unge søger ind på en videregående uddannelse mod normalt 50 % af en årgang. Det betyder, at vi er med til at hæve uddannelsesniveauet.
  • Med en succesfuld høring på Christiansborg i 2011 fik vi gjort opmærksom på, at udsatte grønlandske børn bosiddende i Danmark er en overset gruppe . Op mod 30 forskellige medier tog problemstillingen op.
  • Høringen resulterede også i en årlig bevilling fra Satspuljen på 6 mio. kr. til en indsats for udsatte grønlandske børn i Danmark.
  • I kølvandet på høringen fulgte en lovændring, der forpligter danske og grønlandske kommuner til at udveksle oplysninger om sårbare familier, der flytter mellem de to lande.
  • Vi har også været med til at sætte fokus på behovet for en national strategi i Danmark på indsatsen overfor udsatte grønlændere i Danmark.
  • I 2010 udgav vi “De usynlige børn” som er en vejledning til fagfolk og andre interesserede om udsatte grønlandske børn i Danmark. Download publikationen i pdf her.
  • I 2009 modtog vi Børnehjælpsdagens Lillebror Pris for projektet “Et godt liv i Danmark”.  Læs om Lillebror Prisen her.