28.01.21

Regeringens børneudspil er glædeligt, men husk betydningen af at værne om barnets kulturbaggrund

Den danske regerings udspil "Børnene Først" har blandt andet fokus på at styrke børns rettigheder og skabe stabilitet for de børn, der anbringes uden for hjemmet. ”Det er et godt og vigtigt udspil”, siger Puk Draiby, generaldirektør i Grønlandske Børn, men den del af udspillet, der handler om at gribe ind over for familier fra andre kulturer, vækker bekymring.

Regeringens udspil har fokus på at gribe ind i familier fra andre kulturer, blandt andet med et styrket fokus på underretninger om børn med anden etnisk baggrund. “Jeg håber, at man med et øget fokus på indgreb i familier fra andre kulturer samtidig anerkender betydningen af barnets kultur og ophav og tager højde for det i en anbringelse”, siger Puk Draiby og uddyber:

”Vores helt klare erfaring er, at barnet har brug for at kende og forstå sin baggrund for at leve et fuldt og trygt liv, også selv om det er anbragt i en god og tryg dansk kernefamilie. Det skal man fra regeringens side turde erkende, hvis de mener alvorligt, at de vil sikre barnets rettigheder”.

Se hele udspillet her