23.06.19

Nej tak til børnefattigdom

Foreningen Grønlandske Børn satte sammen med andre børneorganisationer børnefattigdom på dagsordenen ved det netop overståede Folkemøde på Bornholm. Det skete ved en event, hvor organisationerne hver især satte ord på, hvilke konsekvenser, de ser af den stigende børnefattigdom, blandt andet på grund af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Foreningen Grønlandske Børn er med i netværket ’Børnefattigdom – nej tak’. Sammen med 19 andre organisationer arbejder vi på at nedbringe børnefattigdom i Danmark. ”Og det arbejde er der hårdt brug for”, siger generalsekretær Puk Draiby.

”Der er ingen tvivl om, at der er konsekvenser af politiske tiltag som kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, og konsekvenserne er alarmerende”, advarer generalsekretær Puk Draiby fra Foreningen Grønlandske Børn. ”De familier vi møder er blevet ramt på pengepungen, det er der ingen tvivl om. Det betyder færre fritidsaktiviteter og mindre af de alt det, de kan se deres skolekammerater har. Men der er også andre konsekvenser, nemlig en øget isolation og ensomhed”.

Puk Draiby forklarer:

”Vi ser mange grønlandske familier, der flytter – ud på landet, hvor de kan få en billigere bolig. Familierne har ikke taget højde for afstanden og transportmulighederne. For børnene betyder det selvfølgelig rigtig meget at blive rykket op – de mister venner, skal flytte skole osv. Men der sker også dét, at familier og børn holder op med at komme i Foreningen Grønlandske Børn tilbud. Transporten bliver en forhindring og noget, de har svært ved at overskue.  Det betyder, at de bliver afskrevet fra en vigtig støtte, nemlig den støtte en frivillig social organisation kan give. Konsekvenserne for den enkelte familie  – og ikke mindst for børnene er alvorlige. Der er grund til at arbejde på at vende den udvikling”, slutter Puk Draiby.

Som en del af arbejdet i netværket ”Børn i fattigdom – nej tak”, gives stafetten videre til en organisation, der det følgende år har ansvar for at være ekstra aktiv i en fælles insisteren på, at børnefattigdom skal bringes ned. Ved Folkemødet blev stafetten overdraget fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til Børnesagens Fællesråd.

Læs mere om arbejdet i netværket ”Børnefattigdom – nej tak” her.