23.10.19

Korpset af børnebisiddere vokser

Foreningen Grønlandske Børn har netop uddannet 12 nye bisiddere fra Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Paamiut. De skal alle ud og arbejde for de børn i Kommune Kujalleq, som har en socialsag. Sekretariatsleder i Nuuk er begejstret for at korpset af børnebisiddere vokser. Det er et skridt på vej mod målet, som ligger klart: ”Alle børn i Grønland skal have adgang til en børnebisidder”, siger han.

”Det er en stor glæde, at vi nu har uddannet 12 nye bisiddere, som skal ud og arbejde for børnene i Kommune Kujalleq”, fortæller sekretariatsleder i Nuuk, Nike Berthelsen og fortsætter: ”Børns inddragelse i egne sager er ikke blot et lovkrav eller én af barnets rettigheder, men også en konkret måde at skabe en markant og positiv forskel for et barn og en ung. Pt har vi børnebisiddere, der arbejder i alle fem kommuner, og målet er klart: Alle børn i Grønland skal have adgang til en børnebisidder, hvis de bliver en del af en socialsag”.

De kommende børnebisiddere er på skolebænken i Qaqortoq

Najorti letter sagsgangene

Najorti er mere end at håndhæve paragraffer i børnekonventionen. Najorti handler om at skabe tryghed for børnene, og det handler om at insistere på, at ingen beslutninger må foregå over hovedet på dem. Og så handler det også om at skabe en effektiv og kvalificeret sagsgang. Nike fortæller:

”Udover at sikre barnets rettigheder og hjælpe barnet gennem en sagsbehandling med øje for barnets ønsker og behov, medvirker børnebisidderen til at skabe en effektiv og kvalificeret sagsgang. Det er fx bisidderne, der tager indledende og afsluttende møder med børnene før og efter møderne med kommunen. Najorti sparer således sagsbehandlerne for mange timers arbejde og ofte mislykkede forsøg på at etablere en tilfredsstillende kontakt til barnet. Ofte er det en meget krævende opgave overhovedet at få barnet til at møde op, så de samtaler børnebisidderne har med børnene, og den tillid bisidderen får etableret med barnet, er afgørende for en tilfredsstillende og effektiv sagsbehandling”.

Alle børn kan ringe til Najorti

For at udbrede Najorti i hele Grønland er det vigtigt, at alle grupper i det grønlandske samfund bliver opmærksom på at Najorti eksisterer. I forbindelse med uddannelsen af børnebisidderne i Qaqortoq, har Foreningen Grønlandske Børn afholdt workshops for sagsbehandlere, som skal vide, hvordan de kan arbejde med sager, hvor en børnebisidder indgår. Men det er ikke nok, at sagsbehandlere i kommunerne kender til ordningen. ”Det kan være meget uoverskueligt at sætte sig ind i, hvad man skal gøre, og hvor man kan få hjælp, hvis man som barn eller ung fx har brug for at komme væk hjemmefra. I de situationer er det en stor hjælp for barnet at tage kontakt til Najorti. Derfor skal alle børn kende Najorti og vide, hvordan de kan tage kontakt”, siger Nike Berthelsen og refererer til en kampagne, der retter sig mod børnene og de unge, og som skal gøre det overskueligt og tilgængeligt for dem at ringe direkte til najortiordningen. ”Alle børn kan ringe alle hverdage til 290028 mellem 8-16. Uden for det tidsrum kan man sende en sms, så sørger vi for at der bliver ringet tilbage til barnet eller den unge dagen efter”, slutter Nike Berthelsen.

I 2018 indgik Foreningen Grønlandske Børn en samarbejdsaftale med Qeqqata Kommune. Siden er der indgået aftale med Kommune Kujalleq, og i Kommuneqarfik Sermersooq er en samarbejdsaftale ved at blive forhandlet på plads. Målet er at indgå aftaler med alle fem kommuner i Grønland. For alle samarbejdsaftaler gælder det, at leve op til Inatsisartutlov om støtte til børn; helt konkret at tilbyde børn bisidning, hvis de er en del af en socialsag.

Najorti er støttet af Socialstyrelsen, Nunafonden, Jashafonden, 15. juni Fonden, Ladies Circle, Nuuk samt Foreningen Østifterne.