19.10.20

”Jeg giver med stolthed og tilfredshed stafetten videre”

Efter 15 år i bestyrelsen for Grønlandske Børn har formand Kirsten Bitsch valgt at trække sig. ”Alting har sin tid”, siger Kirsten Bitsch, som er glad for at give formandsposten videre på et tidspunkt, hvor Grønlandske Børn står som en stærk organisation i en god og sund udvikling.

”Der er sket meget i organisationen i de 15 år, jeg har været med, for ikke at tale om de snart 100 år organisationen har eksisteret”. Kirsten Bitsch forklarer: ”I Grønland har vi flyttet os fra at være en velgørende organisation, nogle der kom og gjorde gode gerninger, til at være en ligeværdig partner for andre grønlandske organisationer og aktører i Grønland. Vi har eksempelvis gode samarbejder med de grønlandske kommuner om vores bisidderordning Najorti, og også i Danmark betyder stærke samarbejder og politisk opbakning, blandt andet for vores indsats Et Bedre Liv i Danmark, at vi lykkes med at forbedre vilkårene for grønlandske børn og grønlandske familier i Danmark. Det glæder jeg mig over”.

“Grønlandske Børn er en organisation i en god udvikling”, siger afgåede formand Kirsten Bitsch

Tabuer brydes

”Jeg synes, at Grønlandske Børn er et godt sted i sin udvikling med masser af muligheder for at gøre vores indflydelse gældende, og det er der brug for”, slår Kirsten fast og fortsætter: ”Det står helt klart, at der stadig er områder, hvor grønlandske børn ikke har det godt nok. I Grønland er der stadig for få unge, der får en uddannelse, og tallene for seksuelle overgreb og omsorgssvigt taler for sig selv. Heldigvis er der i dag en helt anden åbenhed, der betyder, at der er en stor bevægelse både i befolkningen og hos politikerne, der insisterer på, at udviklingen skal vendes. Det er et meget vigtigt afsæt for at kunne skabe den forandring, der er brug for”.

Danskere ved for lidt om Grønland og grønlændere

Hvis blikket vendes mod Danmark, er der ifølge Kirsten Bitsch, en del at arbejde for: ”Det gør mig ondt at opleve, hvor lidt interesse der er for Grønland. Selv i de dele af det danske system, som har at gøre med grønlandske medborgere, ved man simpelthen ikke nok om Grønland eller grønlandsk kultur. Vi lever i et rigsfællesskab, men forståelsen for den berigelse, der er i vores fællesskab og vores forskelligheder, den udebliver ofte. Det er som om, mange danskere møder medborgere med andre nationaliteter med krav om assimilation. Danskheden kommer på en snæver formel, og vi glemmer at forskelligheden jo netop er en berigelse. Det kan vi gøre bedre”, mener Kirsten.

Samarbejde er vejen frem

På spørgsmålet om hvordan de bedste resultater opnås, når det handler om at forbedre grønlandske børns vilkår, svarer Kirsten: ”Det er i samarbejdet, at vi skaber resultater, også her synes jeg at der er sket meget, siger Kirsten og forklarer: ”Der har længe i det grønlandske politiske landskab været en vældig trang til at vise, at alting skal klares indenfor egne rækker, – det kræver mod at stille sig frem og sige, at der er noget, der er vigtigere end stoltheden og en eventuel såret selvrespekt,- børnene for eksempel. De sidste par år har der været mere vilje til samarbejde, senest har den nye aftale mellem den danske og den grønlandske socialminister vidnet om vilje til samarbejde og sendt et vigtigt signal om, at der er brug for at samle alle gode kræfter for at styrke indsatsen i forhold til børnene i Grønland. Jeg er glad for, at vores organisation har opnået en så stærk position, at vi reelt kan bidrage til, i fællesskab med andre gode aktører, at skabe bæredygtige forandringer for børn i Grønland”.

Kirsten Bitsch afløses på formandsposten af Heidi Lindholm, der har været medlem af bestyrelsen de sidste 5 år og næstformand siden 2019. Heidi Lindholm arbejder som psykolog i Nuuk. Ny næstformand er Andreas Hjort Frederiksen, der har været medlem af bestyrelsen de sidste 4 år.