06.05.20

Indsatserne i Grønland er i gang igen

1. april startede Julie Lynge sit nye job som sekretariatsleder i Nuuk. Det blev på mange måder en anderledes start i Grønlandske Børn. Hvordan er det at starte nyt job midt i en Coronatid? Og hvilken betydning har det haft på vores indsatser i Grønland?

Med et samfund der var præget af restriktioner og nedlukninger, havde Julie en meget anden start, end hun havde forventet. Meget kunne ikke lade sig gøre og måtte planlægges anderledes. Julie fortæller:

”Jeg skulle have rejst en del, både til Danmark for at holde møde med danske kolleger – men også i Grønland blev møder med samarbejdspartnere aflyst, så det har været en stille start. Men også en start, hvor der har været tid og ro til at fordybe sig i de indsatser, vi har i Grønland og få nogle gode snakke med kolleger om, hvordan vi bedst tilrettelægger vores projekter. Og så har vi jo alle sammen været nødt til at afholde møder over nettet, noget som jeg var skeptisk overfor i starten. Det var en mærkelig tanke, at folk skulle lære mig at kende på den måde, men faktisk har det fungeret rigtigt fint”, siger Julie, som har oplevet at alle har været indstillet på at få den mødeform til at fungere, så det har ikke været den del, der har været det mest udfordrende.

“Efter at forsamlingsforbuddet er ophævet, og det grønlandske samfund på mange måder er tilbage til tiden før Corona, kan vi igen skrue op for indsatsen i Sapiik”, fortæller Julie Lynge.

Sapiik kører igen

Derudover har det været udfordrende at sikre vores aktiviteter i Grønland i en Corona-tid. ”Indsatsen Sapiik er den indsats, der har været hårdest ramt. Her har forsamlingsforbuddet betydet, at indsatsen har måtte stilles i bero. Men efter at forsamlingsforbuddet er ophævet, og det grønlandske samfund på mange måder er tilbage til tiden før Corona, kan vi igen skrue op for indsatsen i Sapiik”, fortæller Julie.

Kun de mest presserende sager

Bisidderordningen Najorti har ikke været lukket ned, men har kunne køre i det omfang kommunerne har håndteret sagerne. Julie fortæller: ”Kommunerne har kun kunne håndtere de mest presserende sager, og det har selvfølgelig påvirket vores indsats, men også ude i kommunerne er tingene ved at være normaliseret”.

Grønlænderne har fået nye vaner i forhold til at holde afstand og tilpasse sig øgede krav om hygiejne, men arbejdspladser, caféer, restauranter, skoler og institutioner er igen åbne, og de eneste restriktioner er et forbud mod udlandsrejser og et forsamlingsforbud over 100 mennesker. Ligesom i Danmark har der også i Grønland været en del fokus på at Corona-situationen har en social slagside, og at der var udsatte grupper, der blev ramt hårdt.

Fokus på børnene

Julie fortæller: ”Henover påsken blev indført et forbud mod salg af alkohol i Nuuk og de omkringliggende bygder. Det var blandt andet udtryk for at ville beskyttet børnene i en tid, hvor de var isoleret derhjemme. Præcis hvordan Corona har påvirket udsatte grupper og især børnene er noget af det, vi først kan sige noget om på et senere tidspunkt. Lige nu gælder det om at skrue op for vores indsatser igen, og så glæder jeg mig personligt til at kunne komme ud og mødes med samarbejdspartnere og deltage i faglige sammenhænge, hvor vi som organisation kan gøre vores indflydelse gældende og skabe synlighed om de indsatser, vi har i Grønland”.

I Grønland har der været diagnosticeret 11 tilfælde af Corona, alle fra Nuuk. Alle er blevet behandlet og raskmeldte.