29.03.21

Grønlandske unge skal have redskaber til at vende vold ryggen

Et nyt partnerskab mellem Grønlandske Børn og PiSiu, Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, har fokus på at forebygge og nedbringe vold blandt unge. Målgruppen er de ældste klasser i folkeskolen.

En tredjedel af alle grønlandske børn og unge vokser op med vold helt tæt på. Nogle af dem mærker det på egen krop, mens andre er vidne til vold i hjemmet. ”Det er alvorlige konsekvenser, som påvirker børnenes trivsel, skolegang og tillid til omgivelserne. Det er i høj grad et vilkår, vi mærker i vores indsatser”, siger sekretariatsleder i Grønlandske Børn Julie Lynge og fortsætter: ”Konsekvensener af vold er enorme. Derfor er jeg også glad for, at vi sammen med PiSiu er gået sammen om at sætte fokus på voldsforebyggelse. Der er behov for at give børn og unge viden om vold og styrke deres handlemuligheder samt støtte dem i at indgå i sunde relationer”.

Volden stiger

Ifølge Bjørn Tegner Bay, formand for Det Kriminalpræventive Råd, PiSiu, er der et stort behov for en præventiv indsats netop ovefor denne målgruppe: ”I 2020 oplevede vi en stigning i voldsanmeldelser og i ungdomskriminalitet. Alene i Nuuk steg volden med 62 pct sidste år. Det er en stigning, som blandt andet handler om, at der er opstået en meget bekymrende tendens, hvor unge overfalder andre unge. Det kalder på en indsats, der kan give de unge redskaber til at vende volden ryggen og benytte nogle andre strategier”.

Den voldsforebyggende indsats har fået arbejdstitlen TASSA! (Nu er det nok!). Indsatsen kommer blandt andet til at bestå af undervisningsmateriale målrettet de ældste klasser i folkeskolen.