26.08.20

“Grønlandske Børns visioner passer til mine”

Stina Berthelsen Sværd er ny Najorti-koordinator i Nuuk. Sammen med sine nye kolleger i Grønlandske Børn arbejder hun for at sikre børn i Grønland en børnebisidder i mødet med myndighederne. Stina er 39 år og bor i Nuuk sammen med mand og børn. Udover at være forældre til deres egne tre hjemmeboende børn er Stina og Stinas mand plejeforældre for børn, der bliver akut anbragt uden for hjemmet.

Hvorfor søgte du jobbet i Grønlandske Børn?

Jobbet som Najortikoordinator stiller krav om både kendskab til jura, sagsbehandling og unge- og familieområdet. Som bachelor i Sociale Forhold fra Universitet Ilisimatusarfik, 10 års arbejde inden for myndigheds-og behandlingsområdet og de to uddannelser jeg pt er i gang med, nemlig som psykoterapeut og et jurastudie på Universitet Ilisimatusarfik, syntes jeg, at jobbet var perfekt til mig. Det indebærer simpelthen opgaver, der passer til alle mine faglige interesser. Udover at opgaverne passer godt til mig og min profil, så vil jeg også gerne arbejde for Grønlandske Børn, som har mål og visioner, jeg er enig i. Jeg oplever, at Grønlandske Børn er meget udviklingsorienteret samtidigt med at organisationen har en meget anerkendende tilgang, både til samarbejdspartnere og de børn og unge, der tager del i indsatserne. Børnesynet passer til min måde at arbejde med børn og unge på.

Hvad er din hovedopgave?

Mine primære opgaver bliver at visitere børn og unge til en najorti, der kan arbejde derfra, hvor barnet bor. Jeg kommer til at tage imod henvendelser både fra sagsbehandlere i kommunerne, men også fra børn og unge der søger hjælp i den situation barnet eller den unge står i. Jeg er et slags bindeled mellem børn og unge, kommunerne og vores najortier. Og så skal jeg undervise og uddanne kommende najortier og klæde sagsbehandlere på til at arbejde med Najorti. Jeg glæder mig meget til at komme rigtigt i gang og forhåbentligt bidrage til at Najorti bliver endnu stærkere og endnu mere udbredt.

Hvorfor er Najorti et vigtigt projekt?

Jeg har altid interesseret mig for arbejdet med forbedring af vilkårene for børn, unge og familier. I Najorti handler det om at beskytte de allermest sårbare børn, nemlig de børn der bliver en del af en socialsag. Det er meget vigtigt, at de børn får en ordentlig behandling og at deres stemme bliver hørt. Det er en hjertesag for mig og noget, jeg vil arbejde stenhårdt for. Najorti er en vigtig platform i arbejdet med børns rettigheder i Grønland.

Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med arbejdet?

Jeg glæder mig overordnet til at skubbe på hele udbredelsen af Najorti. For at nå vores mål om at alle børn i Grønland skal have adgang til en bisidder, hvis de bliver en del af en socialsag, så er det en forudsætning, at alle sagsbehandlere tænker Najorti ind i deres arbejde. Jeg har mange års erfaringer med sagsbehandling, så jeg kender udfordringerne, barrierene og arbejdsbetingelserne. Jeg tror på, at jeg har et godt udgangspunkt i forhold til styrke samarbejdet med sagsbehandlerne i kommunerne. Det glæder jeg mig til, og så glæder jeg mig til at undervise og til at lære min nye kolleger rigtigt godt at kende.

 

Læs mere om Najorti her

 

Najorti støttes af både Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, samt Nunafonden og Foreningen Østifterne.