21.01.20

Grønlandske Børn søger visionær leder til sekretariatet i Nuuk

Vil du være en del af en moderne NGO, der arbejder for, at alle grønlandske børn i Grønland og Danmark får de bedste muligheder for et godt liv?

Vores nuværende sekretariatsleder har fået nye opgaver, derfor søger vi en ny leder til sekretariatet i Nuuk.

Grønlandske Børn er en organisation i vækst, og derfor i konstant forandring. Vi arbejder både i Grønland og Danmark. Som leder af sekretariatsafdelingen i Nuuk, vil du derfor være en del af organisationen i begge lande, og du vil skulle spille aktivt ind i udviklingen af visioner, strategier og indsatser for Grønlandske Børn. Vores erfaring er, at de største forandringer skabes i samarbejde, derfor samarbejder vi med Selvstyret, kommunerne og andre relevante aktører i Grønland. Det vil være din opgave at videreføre og udvikle samarbejdet.

 

Som leder af sekretariatsafdelingen er din opgave at

 • lede og udvikle sekretariatsafdelingen i Nuuk, herunder være personaleleder for ansatte på sekretariatet
 • indgå i Grønlandske Børn’s ledelsesteam, og blandt andet være med til at udvikle og implementere vores kommende strategi 2025
 • lede børnebisidderordningen Najorti
 • følge op på og kvalitetssikre eksisterende indsatser i Grønland, herunder systematisering og dokumentation
 • være med til at udvikle nye indsatser
 • repræsentere Grønlandske Børn i samarbejdet med andre organisationer og myndigheder i Grønland
 • gøre Grønlandske Børn og vores aktiviteter synlige og sikre, at vi indgår i debatten omkring børn og unges rettigheder og livsvilkår i Grønland.

Du vil have din daglige arbejdsgang på vores kontor i Tuapannguit 20, Nuuk. Du skal forvente en del rejser i Grønland og til Danmark. Ved opstart skal du forvente et længere ophold i Danmark.

 

Din profil

 • Erfaring med ledelse, herunder udvikling og implementering af strategi
 • Erfaring med personaleledelse
 • Relevant akademisk/socialfaglig uddannelse eller solid erhvervserfaring på børne- og ungeområdet/socialområdet
 • Erfaring med at arbejde i en flerkulturel sammenhæng
 • Kendskab til og netværk i Grønland
 • Innovativ og god til at se og skabe muligheder
 • God til kommunikation såvel mundligt som skriftligt. Der lægges vægt på både grønlandsk og dansk
 • Selvstændig og struktureret og samtidig teamplayer

 

Stillingen er en fuldtidsstilling og tiltrædes snarest muligt, dog senest 1. maj 2020.

 

Hvem er vi?

Foreningen Grønlandske Børn styrker sårbare grønlandske børn og unges ressourcer og muligheder gennem konkrete projekter og indsatser. Grønlandske Børn har eksisteret siden 1924. Vi har fokus på lokalt samarbejde og forankring, og sikrer derfor altid gode lokale samarbejdspartnere både i Grønland og Danmark. Vi har sekretariatsafdelinger i Nuuk, København og Aalborg. Vi er ca. 35 ansatte fordelt på en række byer i Grønland og Danmark. Se mere på www.fgb.dk

Ansøgning
Send din ansøgning på dansk med CV i én samlet fil til Grønlandske Børn på: job@fgb.dk senest d. 12. februar 2020.  Ansættelsessamtaler vil blive holdt i uge 8.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Puk Draiby på 0045 28565419