16.07.18

Grønlandske børn oplever Grønland for første gang

13 børn fra Aalborg er på vej til sommercamp i Qasigiannguit

En uge med blandt andet kajakroning, folkedans, skindværksted og skattejagt; det er noget, alle børn ville have lyst til at bruge en uge af deres sommerferie på. Men 13 børn, fra projektet Sisi i Foreningen Grønlandske Børn, glæder sig ekstra meget. Den 21. juli tager de turen fra Aalborg til Qasigiannguit. Fælles for børnene er, at de alle er grønlandske børn anbragt uden for eget hjem i danske plejefamilier eller på institution af Aalborg Kommune – og for mange af dem gælder det, at det er deres første møde med Grønland.

Det handler om at styrke børnene

Projektmedarbejder for Foreningen Grønlandske Børn Torben Toft Nielsen fortæller: ”Flere af børnene har aldrig været i Grønland før. Nogle har kun meget få minder herfra og få taler grønlandsk. Men med turen til Qasigiannguit får de mulighed for at komme tættere på deres grønlandske baggrund. Og det er netop en del af formålet med projektet Sisi, som de 13 børn er en del af. Sisi handler om at styrke børnene og give dem en bedre mulighed for at kunne begå sig både i det danske og det grønlandske samfund. Deres fælles grønlandske kulturbaggrund er en vigtig del af deres identitet og selvforståelse, og det skal vi støtte og styrke. Derfor er rejsen til Qasigiannguit så vigtig”, fortæller Torben Toft Nielsen.

Museet står for aktiviteter i løbet af ugen – både for byens beboere og Sisi-børnene

Museet arrangerer levende boplads

Turen er blevet til i et tæt samarbejde med Qasigiannguit: ”Der er så mange gode kræfter i Qasigiannguit og samarbejdet med museet, børnehjemmet, idrætshallen og fritidsklubben har været fantastisk. Vi er inviteret til at deltage i ”den levende boplads” en aktivitetsuge, som museet arrangerer for hele byen. Det bliver en kæmpe oplevelse for vores børn”, siger Torben Toft Nielsen, som også lægger vægt på at mødet med andre jævnaldrende grønlandske børn fra byen er en vigtig del af rejsen: ”Det er i mødet med andre grønlandske børn, at de kan spejle deres grønlandske identitet, og hvem ved, måske kommer der nogle nye venskaber ud af det”, slutter Torben Toft Nielsen.