19.02.20

Flere grønlandske unge gennemfører efterskole

I december 2019 landede en evaluering af Allu - vores netværk til grønlandske efterskoleelever i Danmark - på vores bord. Konklusionen er klar: De elever der deltager på Allu gennemfører i højere grad deres efterskoleophold sammenlignet med dem, der ikke deltager.

Bjarke Flyvholm er projektleder i Grønlandske Børn. Han siger: ”Vi er glade for, at flere gennemfører deres efterskoleophold, men endnu gladere for historierne bag tallene: Allu sikrer bedre trivsel for grønlandske unge på danske efterskoler”.

Inden Allu blev et tilbud i 2015 gennemførte ca. 80 pct. af grønlandske efterskoleelever deres ophold i Danmark. For dem der har været tilknyttet Allu i skoleåret 2018/2019 gennemførte 92,2 pct. ”Det er meget glædelige tal”, siger projektleder i Allu, Bjarke Flyvholm, og når frafaldet for de grønlandske efterskolelever er højere end de danske elevers, så er der en god grund. Bjarke Flyvholm fortæller:

”Når en ung flytter mere end 3000 kilometer væk for at gå på efterskole i et fremmed land, så er det åbenlyst en stor udfordring. Meningen med Allu er at skabe tryghed og fællesskab for de unge, som er langt væk hjemmefra og derfor er i en sårbar situation. Allu har to formål, kan man sige. På bundlinjen ønsker vi at mindske frafaldet for grønlandske efterskoleelever, men det kan kun ske, hvis de grønlandske unge er i trivsel, og her kan vi i evalueringen se, at Allu har en effekt”.

Allu mindsker hjemve, når hjemme er tusinde kilometer væk

Mange grønlandske efterskolelever skal i et eller andet omfang håndtere hjemve. 85 pct af de unge, som er blevet interviewet til evalueringen, fortæller, at Allu har haft stor og afgørende betydning for at forebygge og mindske hjemve, og at Allu har haft betydning for at de har valgt at blive i Danmark og gennemføre skoleopholdet.

“Det føles som om, man får fornyet sin energi, når man har været i Allu.” som en ung formulerer det.

En anden deltager oplever, at hun bliver mere åben, når hun kommer tilbage fra Allu. Trygheden og muligheden for at ”være sig selv” på sit eget sprog har en stor betydning for hendes mod til at være åben og knytte venskaber, når hun kommer tilbage på efterskolen.

Flere oplever en stor tryghed i at være en del af Allu: “Når jeg er i Allu, så falder jeg til ro (…) – og føler mig respekteret.”

Knapt 90 pct. af de unge siger, at Allu har givet dem større netværk og flere venner blandt andre grønlandske unge og 92,5pct. af de unge vurderer, at Allu har medvirket til, at de har fået en bedre kontakt med andre grønlandske unge.

Tydeligt i evalueringen er det, at de grønlandske unge ikke bare er på udebane i deres nye hverdag på efterskole i Danmark, – de beskriver også, hvordan de er på konstant “overarbejde”. Unge fortæller om, at de kan være den eneste grønlænder på efterskolen, og nogle oplever at blive mødt med fordomme. Kulturforskellene bidrager, sammen med de sproglige udfordringer, til, at det kan være svært at være sig selv og knytte tætte venskaber på efterskolen.

Grønlandske efterskoleelever på danske efterskoler har nogle andre præmisser end deres danske kammerater. Bjarke Flyvholm fortæller: ”Når andre danske unge tager hjem for at være sammen med familie og venner i weekender, må de grønlandske unge enten blive på efterskolen eller tage på weekend hos en kontaktfamilie. Det betyder, at de ikke får det naturlige åndehul fra alle de nye indtryk og udfordringer”. Og åndehullet, det er noget af det, de unge i evalueringen giver stærkt udtryk for, at de har brug for:

“Jeg plejer at være ensom, men når jeg er i Allu, så får jeg håb igen – og det får mig til at tænke at “jeg kan”, og at jeg med glæde kan færdiggøre efterskolen.”

Evalueringen påviser dog også, at det er hårdt arbejde at være grønlandsk ung i Danmark. Evalueringens klare og enkle budskab er, at der er brug for Allu”, slutter Bjarke Flyvholm.

 

Tallene

  • Ca. 300 grønlandske unge tager hvert år på efterskole i Danmark.
  • Inden Allu blev et tilbud i 2015 gennemførte ca. 80 pct. af grønlandske efterskoleelever deres ophold i Danmark. For dem der har været tilknyttet Allu i skoleåret 2018/2019 gennemførte 92,2 pct.
  • Da Allu startede som et projekt i 2015 var det med 20 tilmeldte elever. I skoleåret 19/20 er 100 unge tilmeldt. Det betyder, at en tredjedel af alle grønlandske efterskoleelever i Danmark deltager i Allu´s frivillige tilbud, som byder på fem weekendture spredt ud over skoleåret med aktiviteter, der lægger op til gode snakke om kulturmødet, om hvordan man håndterer savnet af alt det derhjemme, men også snakke og aktiviteter, der sporer de unge ind på deres planer for fremtiden.

Allu er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond