13.12.18

Flere børn får hjælp

Bisidderordningen Najorti vokser. Og det betyder, at flere børn kan få hjælp, når situationen derhjemme bliver så vanskelig, at der brug for at kommunen bliver inddraget. 10 nye najortier står klar til at hjælpe børnene igennem deres socialsager.

”Målet er, at alle børn i Grønland skal have adgang til bisidning i deres socialsager”, siger sekretariatsleder i Nuuk, Nike Berthelsen og fortsætter: ”Derfor er vi i fuld gang med at uddanne najortier og få ordningen bredere ud, så vi kan nå ud til flere børn”. Nike Berthelsen er sammen med kolleger fra Foreningen Grønlandske Børn netop kommet hjem fra en uddannelsestur, hvor 10 nye najortier har fået deres uddannelsesbevis i hånden. De nye najortier har modtaget undervisning i alt fra den gode børnesamtale til sagsgangene i kommunerne.

Om najortierne siger Nike Berthelsen: ”Det er nogle meget dedikerede og dygtige najortier, vi netop har uddannet, og som står klar til at hjælpe børn gennem deres socialsager”. Udover at uddanne nye najortier, har der også været efteruddannelse på programmet for de najortier, der allerede er i arbejde. Nike Berthelsen forklarer: ”Det er ofte nogle komplicerede sager vores najortier sidder med, så der er behov for løbende at efteruddanne og give faglig sparring til vores najortier”.

Børnene kan ringe direkte

Udover at opruste najorti-teamet var et andet formål med turen at udbrede kendskabet til Najorti. Nike Berthelsen fortæller: ”Det er ikke nok, at sagsbehandlere i kommunerne kender til ordningen, – børnene skal også vide, at de kan få hjælp af en najorti. Det kan være meget uoverskueligt at sætte sig ind i, hvad man skal gøre, og hvor man kan få hjælp, hvis man som barn eller ung fx har brug for at komme væk hjemmefra. Derfor har vi i Foreningen Grønlandske Børn udviklet en kampagne, der retter sig mod børnene og de unge, og som skal gøre det overskueligt og tilgængeligt for dem at ringe direkte til Najortiordningen. Alle børn kan ringe alle hverdage til 290028 mellem 8-16. Udenfor det tidsrum kan børnene sende en sms, så ringer vi tilbage dagen efter”, fortæller Nike Berthelsen.

“Kampagnematerialet henvender sig til børn og unge. Børn skal kende deres rettigheder og vide, at de kan ringe til 290028, hvis de har brug for en najorti”, siger Nike Berthelsen.

Kampagner ude på skolerne

En af måderne vi sikrer os, at børnene og de unge kender til Najorti er at tage ud på skolerne og fortælle dem om Najorti og give dem vores kampagnemateriale i hånden. Nike fortæller: ”Både personale og de unge tager godt imod os ude på skolerne. Og besøgene har en effekt. Nike fortæller:  ”Vi besøgte to skoler i Ilulissat – og umiddelbart efter, fik vi seks nye henvendelser fra børn, der havde brug for hjælp. Det betyder to ting; det fortæller os, at der er et behov, men også, at kampagnen virker. Den sidste del er vi selvfølgelig glade for”.

Fakta om Najorti

Børnebisidderordningen Najorti er et redskab til at sikre, at de allermest udsatte børn i Grønland bliver inddraget og hørt i deres egen socialsag.

Najorti er pt. et tilbud i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.

Foreningen Grønlandske Børn har indgået et samarbejde med Socialstyrelsen i Grønland om at uddanne najortier. Målet er, at alle børn i Grønland skal have adgang til bisidning i deres socialsager. Det forventes at blive en realitet i 2019.

Najorti er støttet af Socialstyrelsen, Nunafonden, Jashafonden, 15. juni Fonden, Ladies Circle, Nuuk samt Østifterne.