28.01.18

Det gør vi i Grønland

I Grønland arbejder vi fra syd til nord. Med langstrakte indsatser og med korte intense forløb. Alt sammen for at flere børn og unge får en god barndom og mod på at udforske egne ressourcer og få en uddannelse. Vi arbejder med projekter her, fordi omkring en tredjedel af alle børn i Grønland vokser op i hjem præget af omsorgssvigt. Samtidig er situationen den, at mange unge i Grønland afslutter folkeskolen med ringe faglige kundskaber, samt manglende motivation og muligheder for at komme videre i uddannelse.