26.01.21

Der er brug for en koordineret indsats i sager, der vedrører seksuelle overgreb

En netop udkommet politirapport kortlægger barriererne for anmeldelser af seksuelle overgreb. Rapporten peger på, at der er brug for at styrke de tværfaglige samarbejder for at håndtere sagerne bedst muligt. Sekretariatsleder i Nuuk, Julie Lynge, tilslutter sig vigtigheden i at styrke samarbejdet myndigheder imellem og dermed skabe en koordineret indsats.

Grønlands Politi har netop udgivet en rapport, der afdækker de barrierer, der står i vejen for at anmelde seksuelle overgreb. Rapporten peger på ni anbefalinger, der skal nedbryde anmeldelsesbarriererne og blive til tiltag, der skal minimere antallet af seksuelle overgreb. En af anbefalingerne er at optimere det tværfaglige samarbejde mellem myndigheder. Det skaber tillid til myndighederne, slår rapporten fast. Sekretariatsleder i Nuuk Julie Lynge er helt enig.

Bistå borgerne hele vejen

”Der er i høj grad brug for at skabe tillid blandt civilsamfundet til, at vi har et system, der kan håndtere de her sager. Og en af måderne, vi kan skabe tillid er at bevise, at myndigheder og socialfaglige organisationer arbejder sammen for at bistå borgerne hele vejen gennem et sagsforløb. I Najorti møder vi børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. For at hjælpe de børn på den bedste måde, er det afgørende at de voksne, der er omkring barnet arbejder tæt sammen. Det er sådan, vi hjælper barnet bedst”, siger Julie Lynge, der til dagligt oplever nødvendigheden af et tæt samarbejde. ”Vi arbejder løbende på at styrke samarbejdet med politi, socialforvaltning og øvrige myndigheder, fordi vi oplever, at børnene har stor gavn af at deres sagsforløb er koordineret og alle relevante myndigheder omkring barnet arbejder tæt sammen. Det skaber ro og tryghed for et barn, der er havnet i en meget utryg situation. Vi bakker fuldt op om at styrke samarbejdet myndigheder imellem, siger Julie Lynge”.

Se rapporten her

Læs mere om Najorti her og følg Najorti på Facebook www.facebook.com/najorti