17.04.20

De mange krav fra skolerne vælter nogle familier bagover

I denne Corona-tid er ingenting som de plejer, og i Grønlandske Børn er mange af vores indsatser påvirket. Meget må vi aflyse, udsætte – eller gøre anderledes. Men kontakten til børn og familier er vigtigere end nogensinde.

Mikkel Wullf Schneider er børne- og familievejleder i Aarhus. Sammen med hans kollegaer har han måtte sande, at de store sociale netværksarrangementer i denne tid ikke kan blive til noget.

Vores kerneopgave er udfordret

Han fortæller: ”Meget af vores arbejde har jo en social karakter. Det handler om at skabe netværk og afhjælpe ensomhed og isolation i sårbare grønlandske familier i Danmark, så når vi ikke kan mødes i større grupper, så er vores kerneopgave udfordret.

“Vi er tæt på de familier, vi laver indsatser for, og det kan vi bruge i denne her tid, hvor vi kan målrette indsatserne meget specifikt mod de behov, de enkelte familier har”, siger Mikkel Wulff Schneider, der er børne- og familievejleder i Grønlandske Børn i Aarhus.

Men en af de vigtige funktioner vi har haft i den her tid er at afhjælpe familierne dér, hvor de pludselig bliver mødt med helt nye krav fra skolen. Masser af beskeder er bippet ind hos forældrene, og for mange er det uoverskueligt og umuligt at navigere i.

Jeg har haft kontakt til en mor til en 9-årig dreng og en pige på fire. Faren er nyuddannet sygeplejerske og opholder sig meget på sygehuset. Moren oplevede at blive væltet bagover af de mange anvisninger fra skolen. Her har jeg lavet en slags virtuel skole for drengen. Fx har jeg sendt billeder af ting, han har skulle finde i naturen. På den måde har drengen fået en slags undervisning og læring, han har haft glæde af, samtidigt har det været en aflastning for moren, som hun har haft brug for.

En del af den kontakt vi har til børn og familier i denne tid er virtuel.

Vi kan målrette vores indsatser

Vi er tæt på de familier, vi laver indsatser for, og det kan vi bruge i denne her tid, hvor vi kan målrette indsatserne meget specifikt mod de behov, de enkelte familier har”, siger Mikkel, der sammen med hans kolleger i Aarhus er begyndt at tilrettelægge aktiviteter, hvor eksempelvis unge mennesker kan mødes i mindre grupper. ”Det er ikke alle børn, der er tilbage i skolerne, og vi oplever, at der er behov for, at vi tilbyder hjælp til skolearbejdet. Men også det sociale element er vigtigt”, siger Mikkel, ”så længe det foregår inden for sundhedsforsvarlige rammer”.