26.08.20

”Danske unge kan lære noget af grønlandske unge”

Sarah Gyldenløve er en del af uddannelsesforløbet Siammartoq, en indsats for hovedsageligt grønlandske unge. Som en af to danskere på holdet er hun derfor i undertal. Men det betyder ikke noget, siger Sarah.

Uddannelsesforløbet Siammartoq er for mange unge en start på et nyt kapitel, en mulighed for at få deres faglige og menneskelige kvalifikationer i spil, blandt andet i praktik i frivilligorganisationer. Indtil nu har det været et tilbud udelukkende til grønlandske unge, men det nuværende Siammartoq-hold består både af danske og grønlandske unge.

De unge spejler hinandens oplevelser og erfaringer. Lige dér betyder det ikke noget, om man er dansk eller grønlandsk

Mødet med det anderledes er vigtigt

”At vi blander grønlandske og danske unge er noget nyt”, fortæller børnefaglig konsulent Helle Skriver. ”Vi er jo en organisation, som har fokus på at skabe tilbud og indsatser for grønlandske børn og unge, men når vi har valgt at invitere danske unge med, er det fordi, at vi tror på, at det kan have en betydning at spejle sig selv i ikke-grønlandske unge. Det kan se ud som om, man ikke deler så meget, men i mødet med det anderledes sker der ofte dét, at man finder ud af, at man ligner hinanden på trods. Det tror vi på kan være en vigtig erfaring, som kan bruges til noget, både for de danske og for de grønlandske unge”.

“Det med at være stille sammen, det tror jeg er noget grønlandsk”, siger Sarah, en ud af to danske unge i Siammartoq.

Der er plads til stilhed

Sarah Gyldenløve er 19 år og en af de to danske unge, der deltager i Siammartoq. At flertallet i gruppen er grønlændere er ikke noget, der betyder noget. Sarah fortæller: ”Det var kun den første weekend, hvor alle var generte. Flere af de grønlandske unge kender hinanden fra andre sammenhænge, så der kunne jeg måske frygte, at vi ville blive en opdelt gruppe, men det er vi overhovedet ikke mere. Vi har et meget stærkt fællesskab alle sammen”. Fællesskabet er netop en af de ting, Sarah fremhæver ved Siammartoq: ”En af de ting, der er særligt ved fællesskabet er, at der er plads til at være lige præcis, som man er, og så kan vi også bare være stille sammen. Det tror jeg er noget grønlandsk”. Sarah uddyber: ”Når jeg har været i grupper med udelukkende danske unge, så har jeg oplevet, at der bliver snakket meget og meget højt, og det er på en eller anden måde vigtigt at markere over for de andre, hvem man er. I Siammartoq er det anderledes. Her skal man ikke vise de andre, hvem man er, man er bare. Ingen har forventninger til, at man skal være på en bestemt måde eller kunne noget bestemt. Det er nok bare at være der”.

Tryghed er en forudsætning for udvikling

Sarah kender godt til omsorgssvigt og at vokse op i et hjem uden mange ressourcer. ”Vi har alle oplevet svære ting i vores opvækst, det deler vi alle sammen”, fortæller Sarah. ”Det gør også, at der er en stor åbenhed om, hvordan det er fx at bo på opholdssted, eller hvordan det er at føle, at man ikke er god nok. Der er slet ingen fordomme, og det er trygt at snakke om alle ting. Der er ingen, der er forkerte. Alle er accepteret”, forklarer Sarah, som mener, at trygheden er meget afgørende for, at man kan udvikle sig:

“Jeg har fået mere mod”

”Det er noget af det, der har været allervigtigst for mig. Trygheden har gjort, at jeg har fået mod til at sige noget, når vi har undervisning fx – og også mod til at komme videre med det, jeg gerne vil efter Siammartoq. Jeg er kommet ind på læreruddannelsen til februar i København, og jeg har brug for at få et studiejob. Det med at have et job, det har været svært for mig tidligere. Jeg føler, at jeg skal leve op til en hel masse. Det har holdt mig fra at søge et job, men nu tror jeg, at jeg har fået modet til det”, siger Sarah, som mener, at der er flere ting danske unge kunne lære af grønlandske unge. ”Det med at være stille sammen er uvant for mange danskere, men jeg synes også, der er en anderledes grundlæggende accept og forståelse af hinanden og de begrænsninger, vi hver især har. Det er helt ok at sige fra. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er noget særligt grønlandsk, men sådan er det i hvert fald i Siammartoq”.

Fakta om Siammartoq

Siammartoq er et uddannelsesforløb og et stærkt netværk til grønlandske unge fra vores øvrige tilbud, som ønsker at give noget tilbage. Siammartoq  ruster de unge med kvalifikationer og redskaber, der kan bruges til at skabe retning i deres liv og være noget for andre. For mange af kursisterne gælder det, at deres liv har været præget af svigt, misbrug eller ensomhed.

Læs mere om Siammartoq her

 

Siammartoq er støttet af VELUX FONDEN