23.10.18

Børnene ringer til Jane

Jane Sørensen er uddannet pædagog og har arbejdet med børn siden 2004. I juni 2018 søgte hun jobbet som Najorti-koordinator i Foreningen Grønlandske Børn i Nuuk – og fik det. Jane er den, der tager telefonen, når børn ringer og har brug for en najorti.

”Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville søge jobbet”, siger Jane. “Bisidder-ordningen Najorti er til for at sikre barnets rettigheder, og jeg vil meget gerne være med til at udbrede kendskabet til ordningen og gøre det lettere for børnene at få den hjælp, de har krav på.

Som najorti-koordinator er Jane den, som børnene ringer til, hvis de har brug for en najorti. Men hvad er det typisk for nogle ting, børnene ringer for at snakke om? Jane fortæller: “Det kan være, det er et barn, der er anbragt, men ønsker at komme hjem eller måske har barnet eller den unge det dårligt derhjemme og ønsker hjælp til at løse problemerne – eller simpelthen at komme væk hjemmefra. Jeg sørger for, at de bliver sat i kontakt med en najorti, som hjælper barnet derfra”.

Børnene ringer til Jane, hvis de har brug for en najorti.

Udover at ringe til Jane, kan børnene også komme forbi Janes kontor i Nuuk. “Jeg har ofte besøg af børn på mit kontor, som har brug for at snakke, men jeg mødes også med najortierne og snakker sagerne igennem. Najortierne sidder ofte meget alene, så der er brug for sparring, også najortierne imellem, der kan udveksle erfaringer og støtte hinanden”.

Najorti har eksisteret i tre år, og hidtil har ordningen været et tilbud i Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut, men med en ny samarbejdsaftale med Socialstyrelsen i Grønland bliver det nu udbredt til hele Grønland.

”Vi oplever, at flere og flere bliver opmærksomme på, at det er en ret og en mulighed for barnet, og at det fremover bliver et tilbud i alle byer gør mig meget glad. Det betyder, at vi kan hjælpe endnu flere børn”, slutter Jane.

Fakta:

I Grønland er ca. 700 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Mange af børnene kender ikke deres rettigheder, de kender ikke deres handleplan, de forstår ikke, hvorfor de er fjernet fra hjemmet, og de er aldrig blevet inddraget i deres sagsforløb. Najorti er et redskab til at sikre, at de allermest udsatte børn i Grønland bliver inddraget og hørt i deres egen socialsag.