24.05.19

Børnefattigdom skal nedbringes

Tallet af børn der lever i fattigdom er steget. Foreningen Grønlandske Børn og en række andre børneorganisationer opfordrer politikerne til at handle.

Antallet af fattige børn steg fra 2016 til 2017 med 12.000 til i alt 64.500. Danmark kan ikke leve med en stærkt stigende børnefattigdom. Foreningen Grønlandske Børn har sammen med nitten andre organisationer sendt et brev til politikerne med konkrete opfordringer til konkrete forbedringer for Danmarks børn og unge.

Se brevet her

Organisationerne er gået sammen fordi, organisationerne møder og  arbejder med fattige børn og deres familier, og alle ser de meget alvorlige konsekvenser.

Efter valget bør en ansvarlig regering:

– Fjerne kontanthjælpsloftet. 225-timers-reglen og integrationsydelsen

– Indføre en garanti for huslejebetaling, når en udsættelse vil ramme børnene, indtil familien sammen med kommunen har fundet en bolig, som den har råd til.

– Sikre, at fattige familier har mulighed for at bruge dagtilbud på linje med andre børn.

Uanset hvem der vinder valget, bør den kommende regering således forpligte sig på en politisk målsætning om, at børnefattigdommen skal falde, så børnene kan få en opvækst, hvor de udviklings- og uddannelsesmæssigt kan følge med andre børn og få en god fremtid.

Konkrete skridt der bør tages lige nu og her:

 • Fjerne kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Hvis man vil undersøge et nyt system for forsørgelsesydelser, så bør de lave ydelser fjernes, mens dette arbejde pågår.
 • Forpligte sig på en politisk målsætning om, at børnefattigdommen skal falde.

Vi foreslår, at regeringen også på andre måder tager konkrete skridt. Den bør:

 • Definere fattigdomsgrænser ud fra nedenstående model:
  • En relativ fattigdomsgrænse ud fra 50 % af medianindkomsten, som Danmarks Statistiks nye ’Fattigdomsindikator’ til FNs bæredygtighedsmål.
  • Med udgangspunkt i bl.a. Rockwoolfondens arbejde skal der opstilles minimumsbudgetter for nødvendige varer og tjenester for forskellige familietyper. For børnefamilierne skal et minimumsbudget give mulighed for, at børnene kan få en opvækst, så de udviklings- og uddannelsesmæssigt kan følge med andre børn og kan få en god fremtid.
  • En undersøgelse af afsavn blandt fattige børn i Danmark. Sociale, sundhedsmæssige, materielle og boligmæssige afsavn samt afsavn specifikt for børnene. Herunder vedr. deres deltagelse i uddannelse og fritidstilbud. Undersøgelsen kan foretages årligt eller hvert andet år, og den skal også belyse varigheden af afsavnene. En afsavnsundersøgelse kan belyse de faktiske problemer, fattige familier og børn lever med.
 • Årligt fremlægge en redegørelse for udviklingen i fattigdommen ud fra ovenstående kriterier. Herunder af, hvor mange børn, der lever under den danske fattigdomsgrænse.
 • Frede Børne- og ungeydelsen og Børnetilskud for at sikre dem som grundydelser for alle børn og unge.
 • Indføre let tilgængelige muligheder for økonomisk rådgivning i kommunerne og civilsamfundet til fattige, fx vedrørende gæld.
 • Modvirke udsættelser af fattige familier fra deres bolig ved at indføre faste procedurer i kommunerne for at forebygge det og indføre en garanti for huslejebetaling, når en udsættelse vil ramme børnene, indtil familien sammen med kommunen har fundet en bolig, som den har råd til.
 • Sikre, at fattige familier har mulighed for at bruge dagtilbud på linje med andre børn. Og at kommunerne understøtter børns og unges mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Herunder indføre fritidspas til børn i fattige familier i alle kommuner.
 • Styrke civilsamfundets mulighed for at støtte fattige familier og deres børn og inddrage dem i fællesskabet.
 • Styrke fattige familier i forhold til sundhedstilbud, folkeskolen samt hele uddannelsesområdet.