26.08.20

ALLU er i gang igen

Sommeren er ved at være forbi, og det betyder, at efterskolerne, både i Grønland og i Danmark, fyldes op af forventningsfulde unge. For de grønlandske unge på danske efterskoler kan det støttende netværk med andre grønlandske unge, ALLU, have afgørende betydning.

Sommerferien er slut, og mange grønlandske unge skal tilbage til hverdagen med skole og uddannelse. Også på de danske efterskoler har grønlandske unge indfundet sig. Ca. 200 grønlandske unge har valgt at tage til Danmark for at gå på en dansk efterskole. Tallet er lavere end sidste år, hvor lidt under 300 grønlandske unge startede på en efterskole i Danmark. Usikkerheden omkring Corona spiller helt sikkert en rolle i nedgangen i antallet af grønlandske unge på danske efterskoler, mener Bjarke Flyvholm, der er projektleder for Allu, Men for de 160 grønlandske unge der har trodset Corona og er taget til Danmark, skal Allu være et støttende netværk – ligesom det har været de sidste fem år. Bjarke siger:

”Vi ved, at mange vil blive udfordret både af sprog- og kulturforskelle, og for de unge kan Allu være en afgørende faktor i forhold til at komme godt igennem efterskoleåret. Hjemve er også en af de ting, der kan sætte en stopper for de unges intention om at gennemføre opholdet på en dansk efterskole. Og her er Allu en stor støtte. I evalueringerne af Allu fortæller 85 pct af de unge, som er blevet interviewet, at Allu har haft stor og afgørende betydning for at forebygge og mindske hjemve, og at Allu har haft betydning for, at de har valgt at blive i Danmark og gennemføre skoleopholdet”.

Hvad er Allu?

Allu er Grønlandske Børns netværkstilbud til grønlandske unge på efterskole i Danmark. I Allu tilbydes de unge fem weekendture spredt ud over skoleåret med aktiviteter, der lægger op til gode snakke om kulturmødet, om hvordan man håndterer savnet af alt det derhjemme, men også snakke og aktiviteter, der sporer de unge ind på deres planer for fremtiden. Læs mere her.

Kom med i fællesskabet

Du kan stadig nå at komme med i Allu. Tilmeld dig for skoleåret 2020/2021 her

 

Allu er blandt andet støttet af Uddannelsesstyrelsen i Grønland