23.10.19

Akutpakken kan ikke stå alene

Foreningen Grønlandske Børn hilser den danske regerings akutpakke til Tasiilaq velkommen, men den kan ikke stå alene, siger Nike Berthelsen, sekretariatsleder i Nuuk

Nyheden om at den danske regering har afsat 5,3 millioner til en akut social indsats i Tasiilaq er udtryk for en politisk velvilje og en erkendelse af, at vi skylder børnene i Tasiilaq at samle alle kræfter, grønlandske og danske, og sammen finde løsninger, der kan holde hånden under dem. Det hilser vi i Foreningen Grønlandske Børn velkommen, men bevillingen kan ikke stå alene. Nike Berthelsen, sekretariatsleder i Nuuk udtaler:

20 millioner måske på vej

”Ambitionen om at stoppe blødningen i Tasiilaq bakker vi op om, – for Tasiilaq bløder, og børnene betaler en høj pris. Det er klart, at bevillingen ikke rækker til, for alvor, at ændre kursen for den udvikling, der er så hårdt brug for at vende i Tasiilaq. Derfor er vi selvfølgelig glade for at Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen og social- og indenrigsminister Astrid Krag også har planer om iværksætte et større stykke arbejde med en bevilling på 80 millioner fordelt over fire år. Lige nu er det kun anbefalinger, og intet er besluttet endnu, men vi følger med og imødeser de mere konkrete tiltag, siger Nike Berthelsen.

Lokalforankring er en del af løsningen

En af de ting, Nike Berthelsen peger på som vigtige overvejelser i forhold til den mere langsigtede indsats, er vigtigheden af lokal forankring. Nike Berthelsen siger:

”Vi har med vores bisidderordning Najorti gode erfaringer med lokalforankring og kapacitetsopbygning. I Najorti er det lokale borgere, der uddannes til at bisidde børn, der har en socialsag i kommunen. Udgangspunktet er, at børnene skal beskyttes af voksne, der er tæt på dem og de lokale ressourcer, der er i byen, skal i spil. Tiltag med lokalt ejerskab er potentielt en forandrende kraft i samfundet, men det kræver mere end en akutpakke at bygge den slags tiltag op.

“Med politisk opbakning kan Najorti gøre en kæmpe forskel for børnene i Tasiilaq”, siger sekretariatsleder i Nuuk Nike Berthelsen.

I Foreningen Grønlandske Børn arbejder vi tæt sammen med kommunerne i Grønland for at leve op til Inatsisartutlov om støtte til børn. I Tasiilaq har vi børnebisiddere, der er klar til, sammen med sagsbehandlere og børnene, at finde de bedste løsninger for barnet. ”Med politisk opbakning kan den indsats gøre en kæmpe forskel for børnene i Tasiilaq”, siger Nike Berthelsen og fortsætter:

Ingen indsats kan stå alene

”Najorti er ikke en indsats, der med et trylleslag kan vende udviklingen i Tasiilaq, og derfor skal den heller ikke stå alene, men det er en helt konkret lokalt forankret indsats, der holder hånden under de aller mest sårbare børn i kommunen”, siger Nike Berthelsen og slutter af med en opfordring til politikerne:

”Mit håb er, at både de danske og de grønlandske myndigheder vil inddrage de grønlandske børneorganisationer, os der er tæt på borgerne og børnene. Der er brug for en koordineret indsats både i arbejdet på den korte bane i Tasiilaq, men også i det fremadrettede arbejde med at finde de forebyggende, langsigtede og vedvarende indsatser, der er så hårdt brug for”.