Information til Najorti-aspiranter

Her kan du læse mere om hvad vi forventer af dig når du skal på najortikursus. Du kan også finde svar på praktiske spørgsmål.

Najorti-arbejdet er ikke altid lige nemt

Som najorti kommer du til at varetage en vigtig opgave. Du bliver talerør for børn og unge som ellers kun har en spag stemme når det handler om afgørelser som kan have store konsekvenser for deres liv. Det er ikke altid en let opgave. Under uddannelsen vil vi klæde dig på til at varetage opgaven. Men det kræver, at du er klar til at lægge andre faglige kasketter fra dig, og at du er imødekommende over for det særlige børnesyn som kendetegner najorti-ordningen. Børnesynet betyder, at vi ser børn som kompetente medspillere med relevante meninger og erfaringer som kan sættes i spil i mødet med kommunen. De nye indsigter og værktøjer som du opnår under uddannelsen gør dig i stand til at bistå børn og unge i mødet med kommunen på en måde som giver børn og unge nye muligheder for at få indsigt i og indflydelse på deres eget liv.

 

Før du kommer på uddannelsen

Inden uddannelsen begynder vil vi gerne have, at du læser den medsendte najorti-håndbog og teksten ”lovstof til Najorti-uddannelsen.” Najorti-håndbogen vil forberede dig på de emner vi tager op i løbet af uddannelsen samt de værktøjer som du skal gøre brug af i arbejdet som najorti. Håndbogen vil også fungere som et opslagsværk når du begynder at fungere som najorti. Lovstoffet er en introduktion til den lovgivning som er vigtig for børn og unge på området. Det er vigtigt, at du har læst det grundigt fordi din forståelse vil være en forudsætning for, at du kan formidle stoffet til børn og unge. Der vil være mulighed for, at du kan stille spørgsmål til stoffet under uddannelsen. Har du spørgsmål er du også velkommen til at sende en mail inden uddannelsen går i gang.

 

Aktiv deltagelsen er en forudsætning under uddannelsen

Hver dag i løbet af uddannelsen vil du møde forskellige opgaver, rollespil, casearbejde og andre aktiviteter som forudsætter din aktive deltagelse. Vi forventer, at du vil bidrage med dine tanker og erfaring fra dit øvrige liv. Vi tror på at alle har noget at bidrage med og derfor er det også vigtigt, at du har lyst til at sætte dig selv i spil i undervisningen.

Vi glæder os til at se dig til fire gode dage med højt tempo og masser af læring.

Uddannelsen varer fra 9-16 hver dag og der bliver serveret frokost og eftermiddagskage.

 

Program for kurset:

På kurset vil du blive introduceret for fem hovedområder:

  • Den gode børnesamtale
  • Najorti-funktion og sagsforløb
  • Børnesyn og børneinddragelse 
  • Børne- og ungelovgivning og den kommunale sagsgang
  • Udbredelse af najorti-ordningen – formidling til børn og samarbejde med skoler

 

Rejse og ophold:

Deltager du i et kursus uden for din hjemby betaler vi for rejsen og opholdet.

 

Dagpenge:

Deltager du på najorti-kursus uden for din hjemby, kan du få dagpenge. Hver opmærksom på, at du skal udfylde en dagpengerefussionsseddel, som du får af najortikoordinatoreren i løbet af kurset. De måltider som der er betalt for under kurset fx frokost skal fremgå af dagpengerefusionssedlen og vil bliver trukket fra dagpengetaksten jf. skattevæsenets regler. Dagpenge regnes fra det tidspunkt du tager hjemmefra og til det tidspunkt hvor du er hjemme igen.

 

Tabt arbejdsfortjeneste:

Hvis din arbejdsgiver trækker dig i løn, for de dage du er væk, så kan du få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Er du selvstændig eller hjemmegående kan du få kompensation af 650 kr. pr. dag. Bemærk, at der skal betales skat af kompensationen, og at du skal aflevere både skattekort og dokumentation fra din arbejdsgiver, der dækker beløbets størrelse. Hvis ikke dokumentation og skattekort er afleveret inden for tre måneder bortfalder muligheder for kompensation.