21.06.21

Sisi pillugu erinarsuut tassaavoq meeqqat erinarsuutaat

Sisi tassaavoq meeqqanut angerlarsimaffimmik avataanut Danmarkimi inissitanut imaluunniit paaqqin niffinniittunut neqeroorut. Meeqqat inusuttullu sapaatip-akunnerisa naanerini aasaaneranilu tammaarsimaaqatigiinnerni naapittarput, ataatsimooqatigiifiillu immikkut illuinnartoq pilersarpoq. Ataatsimooqatigiiffik tamanna erinarsuusiarineqarnikuuvoq. Erinarsuut Meeqqat Sisi-miittartut suleqatigalugit pilersinneqarpoq.

Poul-Peter Lorentzen Kalaallit Nunaanni inunngornikuuvoq nipilersoqatigiinnilu Past Midnight-mi erinarsortartuulluni, kalaallinik angajoqqaaqarpoq, Jylland-illi avannaani najugaqarluni, tamaanilu Sisi meeqqanut kalaallinut angerlarsimaffimmik avataanut inissinneqarsimasunut neqeroorutaavoq. Tusaramiuk Kalaallit Meerartaat Sisi pillugu erinarsuusiorsinnaasunik ujartuisoq, qularinngivippaa nipilersoqatigiiullutik tamanna isumagisinnaallugu.

Meeqqat Sisi pillugu oqaluttuarnertik attortissutigaat

”Siornatigut suliarisartakkatsinnit allaaneroqaaq, kisianni isumaqarpugut meeqqat erinarsuutaannik suliaqarnissaq pissanganartuusoq, erinarsuutillu imarissagai meeqqat Sisimiittarnerminni misigisartagaat”. Sisimi ataatsimooqatigiinnerup ataqatigiinnerullu nukittuujuneri Poul-Peter-imut ersarissilluinnarput, nipilersoqatigiinni suleqatini Mikkel Beier Gregersen peqatigalugu Løkkeniliarami, tassani meeqqat ulloq ataaseq peqatigissallugit. ”Meeqqat ulloq naallugu ilagivagut, tassanilu Sisimiittarnerup imminnut pingaarutai oqaluttuarivaat. Oqaluttuarneq meeqqanut attortinnarpoq, ersaripporlu tamanna misigissutsinik sakkortuunik attuisoq”, misigissutsit Poul Peter-ip erinarsuummi ersersilluagai:

”Isumaqarpunga meeqqat nipaat erinarsummi ersarilluartut. Sungiusimavarput tuluttut erinarsuusiortarluta, kisianni meeqqat kalaallisut qallunaatullu oqaluttuummata, oqaatsit akuleriisinnissaat toqqarparput, taamaalillutalu meeqqat namminneq oqaasii aallaavigalugit.”

Poul-Peter Lorentzen-ip suleqatini Mikkel Beier Gregersen Sisimilu meeqqat peqatigalugit erinarsuut Tamaani Sissami suliarivaat.

Qullipinngitsoorneq ajornaqaaq

Poul-Peter-imut meeqqat peqatiginerat, oqaluttuaasa aamma Sisip imminnut qanoq pingaaruteqarsimaneranik oqariartuutaat tusarlugit killitsinnaqaaq “Misigisaq annertoqaaq killitsinnarlunilu. Nipilersuummik videoliaq takoqqaarakku qullipinngitsoorneq ajornaqaaq. Aamma nalunngilara erinarsuut videolu meeqqanut pingaaruteqaqisut tusarnaaqattaartuartaraallu. Tamanna soorunami nuannaarutigeqaara” Poul-Peter naggasiivoq.

Erinarsuutip taaguutigaa Tamaani Sissami, suliarinnittoralugit Poul-Peter Lorentzen, Mikkel Beier Gregersen aamma Sisimi meeqqat.
Nipilersukkanik videoliaq suliarineqarpoq Anders Christian Rasmussen-imit.

Sisi tassaavoq meeqqanut kalaallinut, angerlarsimaffimmik avataanut inissinneqarsimasunut, Danmarkimilu angajoqqaarsiaqartinneqartunut imaluunniit paaqqinniffinniitinneqartunut neqeroorut. Kalaallit meeqqat inuusuttullu 8-16-inik ukiullit ingerlatseqatigiinnermi katerisimaartinneqartarput, ukiumut arfineq-marloriarlutik naapittarlutik. Sisi angerlarsimaffimmik avataanut inissinneqarsimanertik kisiat ataatsimoorutinngilaat, aammali kulturikkut tunuliaqutartik. Kalaallit Meerartaasa sulissutigaat, meeqqat ataasiakkaat toqqissisimanermik ataqatigiinnermillu misigisaqartinnissaat – Kalaallit Nunaannillu kingoqqisuunerminnik attassiinnarnissamut periarfissinnissaat. Sisi meeqqanut Jyllandip qeqqani avannaanilu kommunini tamani najugalinnut ammasumik neqeroorutaavoq.

Sisimik tapersiisuupput: Trygfonden aamma Aalborg Kommune.