20.02.19

Kuffertit Sapiik nukittorsassavaat

Siunissamut uuttuut, erruutit poortat, tuschit guldit pingasut nagguaatsullu qappiornera poortaq ataaseq. Aallaanngivippoq Olsen Bandikkut pillugit filmimi Egon Olsenip pilersaarutaanut najoqqutassaq, kisianni tassaapput kuffertit imarisaat Sapiik-mi sulisunut tunniunneqaqqammersut. Kuffertit Sapiik-mi suliniutinut suli iluaqutaanerulersitsissapput.

Ulluni pingasuni pikkorissarneq naammasseqqammerpoq. Nuummi, Ilulissani, Qaqortumi Maniitsumilu Sapiik-mi sulisut Aasianni isumasioqatigiissinneqaqqammerput. Pikkorissarneq kuffertit tunniunneqaqqammersut tunngavigalugit ingerlanneqarpoq, taakkua periutsinik sakkussanillu imaqarluarmata, taamaasillutik sulisut suli inuusuttut takorluugaannik siunissamullu kissaaataannik ikorfartuinissaminnut suli sakkussaqalerniassammata.

Sapiik-mi siunertarineqarpoq, inuusuttut 10. klassemi atuartut ilinniaqqinnissaannut aallariartilluarnissaat ikorfartorluarneqarnissaallu. Sapiik suliniutaavoq Nuummi, Ilulissani, Qaqortumi Maniitsumilu ingerlanneqartartoq.

Kuffertit suliniummut suli iluaqutaanerulersitsissapput

”Kuffertit Sapiik-mi suliniutip suli iluaqutaaanerulersinneqarnissaanut atorluarneqartussaapput” Nivé Heilmann nassuiaavoq. ”Erseqqissunik arlalinnik tunngaveqarluni inuusuttunik sullissineq oqariartaaseq nutaaq atorlugu ´Sapiik´?, ineriartornissamut sapiissuseqarneq sammivarput, imminullu allatut eqqarsaatigissagaanni sapiissuseqartariaqarneq. Aammalu sungiusaatit aalajangersimasut atorlugit sulisut saqqummiussiffigineqarput”.

“Sapiik-mi ungasinnerusumut, annertuunik anguniagaqarluta sulivugut, anguniakkavullu angujumallugit aalajangersimasunik aqquteqartariaqarluta”, pilersaarusiornermi aqutsisoq Nivé Heilmann oqarpoq.

Kuffertit imarisaat assigiinngitsunik sungiusaatissanik siunnersuutitaqarput, sulisut inuusuttunut atugassaannik. Sungiusaatit tamarmik inuusuttut iliuuseqarnissamut piginnaasaannut tunngasuupput aammalu periutsinik piginnaasanillu ineriartortitsinissamut tunngasuullutik, inuunermi akiugassat aqqusaagassallu anguniarlugit. Tamakkua sammineranni aamma imminnut ilikkarnerussapput. Nivé Heilmann bassuiaavoq:

”Assersuutigalugu kuffertiniipput sungiusarnermi sakkussat ilitsersuutillu, taakkulu inuusuttut soqutigisaannik toqqammaveqarput, taavalu inuusuttut piginnaasaannut attuumassuteqartut saqqummersinneqartarlutik. Assersuutigalugu arsaanneq pikkoriffigigaanni, taava piginnaasat malinnaasarput; immaqa allanik suleqateqarsinnaanermut pikkoriffeqarneq, timikkut peqqissuuneq allarpassuillu. Inuusuttunut uisitsisinnaavoq, sunilluunniit soqutigisaqaraanni piginnaasaqarnissaq pisariaqartoq, aammalu nammineq arlalinnik piginnaasaqarnertik takusinnaalissavaat, ilinniarnermi imaluunniit suliffimmi atorsinnaasartik. Imminnut qanoq misiginerlutik paasinerlutillu siunissaanni pingaaruteqartorujussuanngortarpoq”, Nivé Heilmann naggasiivoq.

Sapiik-mi sulisut Aasianni sulisut isumasioqatigiissinneqarneranni periutsinik sungiusaatiinillu nutaanik atorsinnaasaminnik sungiusartinneqarput.

Kommune Qeqertalimmut Umiartortullu Angerlarsimaffiannut qujanaq, Aasianni sulisunik isumasioqatigiissitsinermi unnuiffigalugulu ataatsimiittarfinnik atukkiisimasumut.