Film & Workshops – debat for fagfolk og forældre

Omsorgssvigt skal forebygges, og det gode forældreskab styrkes. Vi arrangerer workhops for fagfolk på børneområdet rundt om i grønlandske byer. Også byens forældre inviteres på filmvisning og debat om forældreskabet.

Kort fortalt:

Fagfolk i Grønland savner ofte viden, redskaber og materialer på grønlandsk i arbejdet med sårbare familier og børn. Vi har derfor produceret to film og undervisningsmateriale på grønlandsk om forebyggelse af omsorgssvigt og forældreskab til brug for fagfolk. Filmene bliver løbende vist på workshops rundt i Grønland. Filmene fungerer som oplæg til debat, både blandt fagfolk på workshops og til filmaftener for forældre. På workshops viser vi de to film:

  • Takusinnaaviuk?/Kan du se det?
  • Ikioqatigiitta?/Ska’ vi hjælpes ad?

 

Hvem kan være med?

Alle fagfolk på børneområdet i pågældende by og tilhørende bygder inviteres til at deltage i workshops. Deltagelse er gratis, ligesom vi i et vist omfang kan støtte transport fra bygderne og indtil byen, hvor workshoppen afholdes. Filmaftener for forældre er også gratis. Film og materiale er frit tilgængeligt for alle her på sitet.

 

Hvor kører projektet?

Workshops og filmaftener bliver løbende afholdt forskellige steder i Grønland. Vi har bl.a. stået for arrangementer i Tasiilaq, Ilulissat, Qaqortoq, Upernavik, Uummannaq,  Maniitsoq og Sisimiut.  Senest var vi i Paamiut og Narsaq i 2018. I april/maj 2019 har vi været i Qaanaaq og skal til Aasiaat og Qeqertarsuaq i August samt til Ittoqqortoormiit i oktober.

Projektets historie:

Vi producerede undervisningsfilmen om omsorgssvigt, Takusinnaaviuk?/Kan du se det?,  i 2013. Filmen blev skabt på baggrund af  er viden og erfaring fra projektet ‘Uddannelsesrækken Børn & Omsorgssvigt’, som vi gennemførte i samarbejde med en psykolog og en socialrådgiver i 2010-2012. Her blev især ufaglærte på børneområdet i Grønland undervist i bl.a. håndtering af omsorgssvigt.

Vores næste film, ‘Ikioqatigiitta?’ blev produceret i 2015 i samarbejde med fagfolk i Qaqortoq, som efter at have set ‘Takusinnaaviuk?’ ønskede flere grønlandsksprogede undervisningsfilm. De efterlyste især materiale til brug i arbejdet med bl.a. sårbare forældre. Vi interviewede derfor både forældre og fagfolk og skabte på den måde filmen om forældreskab. Filmen er skabt, så fagpersoner kan bruge den i deres direkte arbejde med kommende/nye forældre og forberede dem på den nye rolle.

Siden 2014 har vi gennemført workshops med udgangspunkt i vores film. Både for fagfolk og forældre.

 

Hvad siger projektlederen?

“Vi kan se, at hver gang vi viser vores film, opstår der en rigtig god debat – også på tværs af myndigheder og organisationer, som alle arbejder på, at børn får bedre vilkår. Og så er det en stor glæde, at filmene kan tages med hjem på USB-stik efter workshoppen og at vi får meldingen igen og igen, at filmene virkelig bliver set”, siger projektleder Gunver C. Justesen.

 

Hvem støtter projektet?

Film & Workshops er støttet af Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, samt Grosserer Ove Juel-Christensens Mindelegat og Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond.

 

Vil du vide mere – eller skal du bruge en kopi af filmene?

Så kontakt projektleder Gunver C. Justesen på gj@fgb.dk