Et Bedre liv i Danmark – indsats for hele familien

Indsatsen 'Et Bedre Liv i Danmark' tilbyder grønlandske familier, bosat i fire danske byer, en støtte, som når hele vejen rundt om familiens liv.

Kort fortalt:

Indsatsen ‘Et Bedre Liv i Danmark’ (ofte forkortet ‘BLiD’) er et tilbud til sårbare grønlandske familier, som bor i Danmark. ‘Et Bedre Liv i Danmark’ er en helhedsorienteret støttende indsats, hvor hele familien kan få hjælp til at klare de udfordringer, de står overfor. Det gælder fx kontakt til arbejdsmarkedet, myndigheder og børnenes trivsel. Indsatsen er med til at bygge bro til myndigheder, foreninger og andre tilbud, som både børn og voksne i familierne kan have glæde af. Endelig giver indsatsen mulighed for at komme i et positivt netværk med andre grønlandske familier i lignende situationer.

 

Hvem kan være med?

Et Bedre Liv i Danmark henvender sig til grønlandske børn i alderen 8-16 år og deres familier.

 

Hvor kører projektet?

Et Bedre Liv i Danmark er i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Vejle og København. I hver af disse fem byer har vi to pædagogiske medarbejdere samt en gruppe af frivillige.

 

Projektets historie:

‘Et Bedre Liv i Danmark’ har eksisteret siden 2013, og blev etableret på baggrund af de erfaringer Foreningen Grønlandske Børn gjorde sig i et tidligere projekt, ‘Et Godt Liv i Danmark’. Her stod det klart, at sårbare grønlandske børn og deres familier ofte var en meget overset gruppe, som ikke fik den nødvendige støtte fra offentlige myndigheder, og at netop denne gruppe havde god gavn af en indsats, som når hele vejen rundt om familien.

 

Eksempler på aktiviteter:

‘Et Bedre Liv i Danmark’ består bl.a. af seks årlige weekendkolonier for børnene. På kolonierne er der altid arrangeret fælles aktiviteter og opgaver, som børnene kan løse sammen. På kolonierne er der også altid adgang til en opmærksom voksen og mulighed for bare at lege og dyrke det positive fællesskab. Derudover støttes børnene i at gå til en fritidsaktivitet.

Familierne får hjemmebesøg af medarbejderen, der kan støtte ift. forældreskab, skole-hjem samarbejde, kontakt til kommunen mv.

Indsatsen består også i mindst seks familiecaféer om året, hvor alle børnenes familier inviteres til hyggelig dag sammen. Her kan man f.eks tage på fisketur, i Zoo eller lave kreative ting sammen. Ofte sluttes dagen med, at familierne spiser sammen.

 

Hvad får man ud af at være med?

Som barn i ‘Et Bedre Liv i Danmark’ får man gode venner, glade og anerkendende voksne og mange sjove oplevelser sammen med både andre børn og sin familie.

Som forældre til et barn i ‘Et Bedre Liv i Danmark’ får man mulighed for at have en tæt kontakt med en medarbejder, der har tid til at lytte og kender til det at være grønlænder i Danmark. Altså en person, der hjælper én på vej, når tingene er svære.

 

Hvad siger projektlederen?

“‘Et Bedre Liv i Danmark’ er på mange måder omdrejningspunktet for alle vores aktiviteter i Danmark. Via denne indsats er vi blevet en naturlig samarbejdspartner for rigtig mange af de institutioner, skoler og myndigheder børnene og familierne har kontakt med. På den måde har vi fået en unik mulighed for at sikre, at denne gruppe af børn ikke bliver overset og får en stemme. Det er vi rigtig glade for, ikke mindst oplever vi, at både børnene og deres forældre får større tro på egne evner og fremtidige muligheder”, siger projektleder Jeppe Bülow Sørensen.

 

Hvem støtter projektet?

‘Et bedre Liv i Danmark’ er støttet via Finansloven, hvilket finansierer projektmedarbejdere, projektledelse, administration og de faste aktiviteter.

Derudover bidrager en private fonde, foreninger og virksomheder til de lokale aktiviteter, bl.a. Dansk Folkehjælp, VKR’s Familiefond, TrygFonden (regionale midler), Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond, Damernes Saloner og Soroptimisterne i Esbjerg og Århus.

Endelig støttes de lokale aktiviteter også af hhv. Aalborg, Århus, Esbjerg, Vejle og Københavns Kommune.

I hver by leverer også stor gruppe frivillige en uvurderlig indsats, ligesom forskellige lokale samarbejdspartnere bidrager til at give børn og familier spændende oplevelser og muligheder i nærmiljøet.

 

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Jeppe Bülow Sørensen, jbs@fgb.dk.