Allu – netværk for grønlandske efterskoleelever

'Allu' betyder sælens åndehul i isen og er samtidig et projekt, som skaber åndehuller for grønlandske efterskoleelever i Danmark. Det mindsker hjemve og ensomhed.

Allu – Kort fortalt:

Et efterskoleophold i Danmark er en god mulighed for mange grønlandske unge. Men hjemve og ensomhed er ofte en del af opholdet langt hjemmefra. Det betyder, at en del af de grønlandske unge afbryder efterskoleopholdet og rejser hjem inden efterskoleåret er slut. I projekt ‘Allu’ er grønlandske unge sammen og får et netværk, som mindsker hjemve og giver oplevelser fx i de weekender, hvor andre efterskoleelever er hjemme hos deres forældre.

Hvem kan være med?

Grønlandske unge, der rejser til Danmark for at gå på efterskole.

Hvor kører projektet?

‘Allu’ er et tilbud til alle grønlandske efterskoleelever i Danmark, som har brug for et støttende netværk. Gruppen mødes oftest et centralt sted i landet, så transporten fra efterskolen ikke bliver unødigt lang for nogen.

Projektets historie:

‘Allu’ blev etableret som et pilotprojekt i skoleåret 15/16, hvor 20 elever deltog. På daværende tidspunkt var det omkring 20 procent af de grønlandske efterskoleelever, der afbrød efterskoleopholdet – og som derfor vendte hjem til Grønland med en fiasko i baglommen. Den situation ville vi være med til at lave om på. Da skoleåret var omme, stod det klart, at ‘Allu’ var netop det åndehul, de grønlandske elever havde brug for – og året efter deltog 90 elever, og det tal stiger stadig. Og vi kan samtidig se at frafaldet er dalende.

Ordet ‘allu’ er den grønlandske betegnelse for sælernes åndehul i isen, og projektet fungerer som netop dette – et grønlandsk åndehul for eleverne i en dansk hverdag.

Eksempler på aktiviteter:

På weekendlejrene, som ledes af frivillige, er der aktiviteter som snobrød, musik, madlavning, gåture og hyggeligt samvær. Der bliver også snakket og delt erfaringer, og de unge har altid mulighed for at tale med en af de frivillige, hvis der er brug for det. Og så får de unge mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer i trygge rammer.

Hvad får man ud af at være med?

Et grønlandsk fællesskab i Danmark, nye venner, støtte til at forstå og begå sig i en dansk sammenhæng og ikke mindst et middel mod den hjemve, der måske kan opstå, når man er langt væk hjemmefra i et helt år.

Hvad siger projektlederen?

“Især for de elever, som er eneste grønlænder, eller én af de eneste, på en efterskoleårgang, har det vist sig at være en kæmpestøtte at kunne tage på Allu-weekend. Det har stor betydning at kunne dele, hvordan det er at være på efterskole i Danmark med andre unge i samme situation. Og så gør de frivillige voksne, der er med på weekendlejren, et meget stort arbejde gennem samtaler og støtte til konkrete problemer, de unge kan have”, siger projektleder Bjarke Flyvholm.

Hvem støtter projektet?

‘Allu’ er for skoleåret 2020/2021 bl.a. støttet af Uddannelsesstyrelsen i Grønland, Vissingfonden, Paula og Axel Nissens Legat og Damernes Saloner.

Vissingfondens hjemmeside kan du læse om, hvorfor de har valgt at støtte netop Allu.

Hvis du vil vide mere om, være med eller støtte Allu?

Kontakt projektleder Nathasja Preus, nlp.fgb.dk

Hent folder om Allu på dansk her

Hent folder om Allu på grønlandsk her